„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Zmluvy 2012

Na tejto stránke sú zverejnené platné zmluvy CSS “SD” Prešov za rok 2012. Staršie roky: 2011

Por. číslo
zmluvy
Čislo
zmluvy
Názov zmluvy
Podrobnosti
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
Zmluva o dodávke a odbere tovaru
Predmetom zmluvy je dodávka a odber tovaru – potraviny
PDF (23kB)
4.1.2012
Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia kúpeľne a sociálnych zariadení
PDF (72kB)
4.1.2012
Zmluva o dielo pranie a čistenie
Predmetom zmluvy je pranie a čistenie
PDF (27kB)
4.1.2012
Dodatok
Predmetom je Dodatok k Zmluve 2008KU513 (PDF 759kB)
PDF (181kB)
10.1.2012
Mandátna zmluva
Predmetom zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov CSS
PDF (26kB)
10.1.2012
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie jázd na koni pre klientov CSS
PDF (26kB)
10.1.2012
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie hypoterapie pre klientov CSS
PDF (27kB)
24.1.2012
Dodatok č.1 k 002-Z /12
Predmetom je dodatok k zmluve rekonštrukcie kúpeľne a sociálnych zariadení
PDF (31kB)
24.1.2012
160/2012
Zmluva o diele
Predmetom tejto zmluvy je oprava a výmena kanalizačného potrubia v Krízovom stredisku Prešov
PDF (51kB)
13.2.2012
6.117976.10
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie verejnej telefónnej služby
PDF (405kB)
13.2.2012
6.117976.10
Dodatok č.1 k 010-Z /12
Predmetom dodatku je úprava podmienok poskytovania verejnej tel. služby
PDF (334kB)
13.2.2012
191/2012
Zrušenie kúpnej zmluvy
Predmetom je dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
PDF (23kB)
29.2.2012
193/2012
Kúpna zmluva
Predmotom kúpnej zmluvy je dodávka – chlieb, pekárenské výrobky, mlieko a mliečné výrobky
PDF (29kB)
29.2.2012
194/2012
Kúpna zmluva
Predmotom kúpnej zmluvy je dodávka – vajcia, mrazené ryby, mrazená hydina, mrazená zelenina
PDF (29kB)
29.2.2012
411 014 067
Poistná zmluva
Predmetom zmluvy je poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
PDF (4MB)
23.3.2012
016-Z /12 312/2012
Dohoda o ukončení
MZ 005-Z /12
Predmetom je dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č.28/2012 PDF (23kB) 17.4.2012
017-Z /12 313/2012 Mandátna zmluva Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov CSS PDF (27kB) 17.4.2012
151/2012/ ORSZ Zmluva o poskytovaní finančného príspevku. viac o zmluve Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku PDF (62kB) 17.4.2012
415/2012 Dodadok k Mandátnej zmluve 017-Z /12 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov Centra sociálnych služieb “Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov PDF (25kB) 31.5.2012
020-Z /12 455/2012 Servisná zmluva Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie servisu na schodiskovej sedačke v CSS PDF (600kB) 19.6.2012
021-Z /12 50-00005
6070P02012
Zmluva o dodávke Predmetom tejto zmluvy jedodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd… PDF (1,7MB) 7.8.2012
022-Z /12 705/2012 Dohoda o ukončení
Z 001-Z /12
Predmetom je dohoda o ukončení zmluvy č. 1/2012 o dodávke a odbere tovaru – potraviny PDF (23kB) 31.8.2012
023-Z /12 708/2012 Kúpna zmluva Predmetom je dodanie tovaru – zemiaky, ovocie, zelenina PDF (30kB) 31.8.2012
024-Z /12 759/2012 Mandátna zmluva Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru pri realizácii rekonštrukcie strechy a podkrovia objektu DSS Prešov PDF (158kB) 20.9.2012
025-Z /12 761/2012 Mandátna zmluva Predmetom zmluvy je stavebný a technický dozor k rekonštrukcii strechy a podkrovia objektu DSS Prešov PDF (146kB) 20.9.2012
026-Z /12 762/2012 Zmluva o dielo Predmetom je rekonštrukcia strechy a podkrovia objektu DSS Prešov PDF (226kB) 20.9.2012
027-Z/12 438/2012-I/81 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 158/8/2012 podľa §3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. PDF (833kB) 25.9.2012
028-Z/12 Zmluva o dielo Predmetom zmluvy je realizácia zákazky: „Stavebné úpravy, nákup a montáž výťahu“ v ZPB Hanušovce n/Topľ. PDF (77kB) 17.12.2012
029-Z/12 1062/2012 Mandátna zmluva Predmetom zmluvy je stavebný a technický dozor k montáži výťahu v ZPB Hanušovce nad Topľou PDF (35kB) 17.12.2012
030-Z/12 9942179938 Poistenie vozidla Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PDF (543kB) 27.12.2012
031-Z/12 1111/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru – mlieko a mliečne výrobky PDF (31kB) 28.12.2012
032-Z/12 1112/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru spracované a konzervované ryby, spracované ovocie a zeleninu, živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, vajcia PDF (32kB) 28.12.2012
033-Z/12 1113/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru mäso a mäsové výrobky PDF (31kB) 28.12.2012
034-Z/12 1114/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru zemiaky, ovocie, zeleninu, citrusy PDF (32kB) 28.12.2012
035-Z/12 1115/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru spracované a konzervované ryby, spracované ovocie a zeleninu, živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, vajcia PDF (31kB) 28.12.2012
036-Z/12 1116/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru mlynské výrobky, škrob a škrobové
výrobky, pekársky tovar, chlieb, sucháre a piškóty, cukor a jemu príbuzné výrobky, kakao; čokoláda a cukrovinky, cestoviny, káva čaj a príbuzné produkty, koreniny a chuťové prísady, výrobky špeciálnej výživy, rôzne potravinové výrobky a sušený tovar, minerálne vody
PDF (31kB) 28.12.2012
037-Z/12 1117/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru mlieko a mliečne výrobky PDF (31kB) 28.12.2012
038-Z/12 1118/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru mäso a mäsové výrobky PDF (31kB) 28.12.2012
039-Z/12 1119/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru ovocie, zeleninu, citrusy, zemiaky PDF (31kB) 28.12.2012
040-Z/12 1120/2012 Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je dodávka tovaru mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, pekársky tovar, chlieb, sucháre a piškóty, cukor a jemu príbuzné výrobky, kakao; čokoláda a cukrovinky, cestoviny, káva čaj a príbuzné produkty, koreniny a chuťové prísady, výrobky špeciálnej výživy, rôzne potravinové výrobky a sušený tovar, minerálne vody PDF (32kB) 28.12.2012
041-Z/12 1128/2012  Kolektívna zmluva Predmetom je kolektívna zmluva medzi ZOO SOZaSS a CSS “Slnečný dom” PDF (130kB)  31.12.2012

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)