„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Zmluvy 2011

Na tejto stránke sú zverejnené platné zmluvy CSS “SD” Prešov za rok 2011.

Por. číslo zmluvy
Názov zmluvy
Podrobnosti
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov CSS
PDF (25kB)
29.1.2011
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie hypoterapie pre klientov CSS
PDF (26kB)
29.1.2011
Dododa
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
PDF (823kB)
19.3.2011
Darovacia zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie daru
PDF (35kB)
19.3.2011
Darovacia zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie daru
PDF (35kB)
19.3.2011
Darovacia zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie daru
PDF (35kB)
19.3.2011
Zmluva o prevode správy
Predmetom zmluvy je prevod správy nehnuteľného majetku
PDF (43kB)
31.3.2011
Zmluva o prevode správy
Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku
PDF (48kB)
31.3.2011
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku
PDF (61kB)

ZIP (58kB)
31.3.2011
Zmluva o prevode činností zamestnávateľa prevode zamestnancov
Predmetom tejto zmluvy je prevod činností zamestnávateľa a prevod zamestnancov
PDF (36kB)
1.4.2011
Dohoda o prevzati práv a povinností
Predmetom tejto zmluvy je nadobudnutie závazkov za pôvodného účastnika
PDF (121kB)
13.4.2011
Zmluva o dodávke plynu
Predmetom tejto zmluvy je dodávka plynu
PDF (103kB)
13.4.2011
Kúpna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravín
PDF (28kB)
30.4.2011
Kúpna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravín
PDF (28kB)
30.4.2011
Dodatok ku 001-Z /11
Predmetom je Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
PDF (24kB)
4.5.2011
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je demontaž a montáž podlahy
PDF (49kB)
9.5.2011
Zmluva o pripojení
Predmetom tejto zmluvy je pripojenie do distribučnej el. siete
PDF (477kB)

9.5.2011
018-Z /11
Zmluva o združenej dodávke
Predmetom zmluvy je združena dodávka elektriny
PDF (239kB)
9.5.2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
Predmetom zmluvy je zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
PDF (60kB)
25.5.2011
Dodatok k zmluve
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2009
PDF (28kB)
25.5.2011
Dohoda
Predmetom je dohoda pred uzavretím poistnej zmluvy
PDF (691kB)
31.5.2011
Dohoda
Predmetom je dohoda pred uzavretím poistnej zmluvy
PDF (688kB)
31.5.2011
Objednávka kontraktu EFEKT 5 k zmluve o združ. dodávke el.
Predmetom tejto zmluvy objednávka odberu elektriny
PDF (151kB)
21.6.2011
Dodatok ku 001-Z /11
Predmetom je Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve
PDF (24kB)
27.6.2011
Poistná zmluva
Predmetom je komplex. cestovné poistenie
PDF (184kB)
8.7.2011
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je maľovanie, demontáž starého a založenie nového obkladu stien
PDF (50kB)
10.8.2011
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy sú vyspravky a je maľovanie
PDF (47kB)
11.8.2011
Dodavatelsko-odberateľská z.
Predmetom zmluvy je dodavka a odber tovaru
PDF (297kB)
17.8.2011
Rámcova zmluva
Predmetom zmluvy je dodavka stavebného tovaru
PDF (344kB)
17.8.2011
Mandátna zmluva – ukončenie
Predmetom tejto zmluvy je ukončenie Mandátnej zmluvy 001-Z /11 a jej Dodatku č.1 015-Z /11 Dodatku č.2 024-Z /11
PDF (23kB)
31.8.2011
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie canisterapie pre klientov CSS
PDF (26kB)
31.8.2011
Poistná zmluva
Predmetom je komplex. cestovné poistenie
PDF (313kB)
13.9.2011
Poistná zmluva
Predmetom je komplex. cestovné poistenie
PDF (358kB)
13.9.2011
Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie jazd na koni pre klientov CSS
PDF (27kB)
29.9.2011
Zmluva
Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovych vôd …
PDF (1270kB)
24.10.2011
Zmluva o pripojení
Predmetom zmluvy sú telekomunikačné služby
PDF (278kB)
12.11.2011
Dodatok k 036-Z /11
Predmetom je Dodatok k Zmluve o pripojeni – číslo zmluvy: A5960372
PDF (884kB)
12.11.2011
Dodatok
Predmetom je Dodatok k Zmluve o pripojení – číslo zmluvy: A0265659
PDF (678kB)
12.11.2011
Dodatok
Predmetom je Dodatok k zmluve o pripojení – číslo zmluvy: A0265659
PDF (889kB)
12.11.2011
Poistná zmluva
Predmetom zmluvy je komplex. cestovné poistenie
PDF (300kB)
29.11.2011
Poistná zmluva
Predmetom zmluvy je poistenie motor. vozidiel
PDF (922kB)
1.12.2011
Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je výmena vstup. dverí
PDF (49kB)
6.12.2011
Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je oprava
PDF (49kB)
6.12.2011
Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je oprava
PDF (49kB)
6.12.2011
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je zmena dispozičného riešenia soc. zariadenia
PDF (36kB)
20.12.2011
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je oprava sociálneho zariadenia
PDF (51kB)
22.12.2011
Pristúpenie k RZ
Pristupenie k rámcovej zmluve o spolupráci s PSK
PDF (159kB)
27.12.2011
Dodatok k zmluve o prevode správy nehnuteľného majetku PSK zo dňa 01.07.2002
Predmetom je dodatok
k zmluve o prevode správy nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja
PDF (43kB)
29.12.2011
Kúpna zmluva
Predmetom zmluvy je nákup potravín – pečivo a mliečné výrobky
PDF (28kB)
30.12.2011
Kúpna zmluva
Predmetom zmluvy je nákup potravín – mäsové výrobky
PDF (28kB)
30.12.2011
Kúpna zmluva
Predmetom zmluvy je nákup potravín- pečivo a mliečné výrobky
PDF (28kB)
30.12.2011
Kúpna zmluva
Predmetom zmluvy je nákup potravín – mäsové výrobky
PDF (28kB)
30.12.2011
Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)