„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Časopis VÁNOK

Milí naši čitatelia,

prostredníctvom nášho časopisu “Vánok”, máte možnosť nahliadnuť do života nášho zariadenia Centra sociálnych služieb “Slnečný dom” (ďalej iba CSS). Cieľom časopisu je informovať verejnosť o živote ľudí s mentálnym postihnutím v našom zariadení.
V CSS poskytujeme starostlivosť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorým je mentálne postihnutie, duševné poruchy, telesné postihnutia, poruchy správania, poruchy zmyslového vnímania alebo kombinácie jednotlivých postihnutí. Našou úlohou je pomôcť klientom začleniť sa do spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva: aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov a aby boli akceptovaní takí, akí sú.

 

Časopis vydáva: Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom” a Občianske združenie VÁNOK
Periodicida: Občasník

Grafická úprava: Mgr. Floreková Soňa

čitateľ číslo časopisu

/ ročník

formát (veľkosť)
Vánok  1 / 2008  PDF (10,8 MB)
Vánok  1 / 2009  PDF (2,6 MB)
Vánok  2 / 2009  PDF (2,4 MB)
Vánok  1 / 2010  PDF (3,3 MB)
Vánok  2 / 2010  PDF (3,9 MB)
Vánok  1 / 2011  PDF (3,2 MB)
Vánok  1 / 2012  PDF (4,8 MB)
Vánok  2/ 2012  PDF (4,0 MB)
Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)