„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Zákazka s nízkou hodnotou

Podlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka

 

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)