„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Prijatie klienta

Zariadenie podporovaného bývania, Hanušovce nad Topľou

    Fyzická osoba si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania vyššiemu územnému celku, podľa miesta trvalého pobytu.

   Vyšší územný celok v rámci posudkovej činnosti zisti odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

    Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada, vyšší územný celok podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadenia podporovaného bývania.

   Na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby zariadenie uzatvára s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)