„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Služby

Zariadenie podporovaného bývania, Hanušovce nad Topľou

   Zariadenie podporovaného bývania (ďalej len ZPB) poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu

a) poskytuje

  1. ubytovanie,
  2. sociálne poradenstvo
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

   ZPB Hanušovce n. T. sa nachádza v objekte Domova sociálnych služieb, Komenského 29, Hanušovce n. T. Svoje služby začalo poskytovať od 01. 01. 2012. Prijímateľom ZPB sú k dispozícií zariadené 2 izby, predsieň, kuchynka s elektrickou pecou, 2 WC, kúpeľňa, práčovňa, spoločenská miestnosť, miestnosť vybavená rehabilitačnými pomôckami.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)