„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Poďakovanie

Aj touto cestou  srdečne ďakujeme tým, ktorí nám pomáhajú, podporujú nás a spolupracujú s nami pri zlepšovaní  a skvalitňovaní našich služieb a tiež života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

Veľmi si vážime, že aj v dnešnej dobe, plnej zhonu a zameranej často viac na veci hmotné, sa nájdu ľudia s otvoreným srdcom a ochotní pomáhať.

Sme Vám naozaj vďační za Vašu spoluprácu,  podporu a pomoc, ktorú nám prejavujete.

Zoznam sponzorov

V mene CSS Slnečný dom Vám ĎAKUJEME.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)