„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Zákazka s nízkou hodnotou

P.č.

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Dátum zverejnenia

Prílohy

Miesto dodania (pracovisko CSS)

Dátum zadania zákazky

Dokument

 

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)