„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“.

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ je verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na svojom webovom sídle bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a vnútornými predpismi organizácie.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“

Sídlo: Važecká 3, 080 05 Prešov

IČO: 00691968

DIČ: 2021303042

Zastúpený: Ing. Pavel Slaninka

Kontaktná osoba: Verona Gajdošová, Jozefína Stachová

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0051 1865

Telefón: +421 51 77 347 04

Internetová adresa: www.css-slnecnydom-po.sk

e-mail: ekonom @ cssslnecnydom-po.psk.sk

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)