„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

ZpB Hanušovce nad Topľou

Zariadenie podporovaného bývania Hanušovce n/Topľou
Komenského 29
094 31 Hanušovce nad Topľou
tel.: 057 / 44 521 77
dssvazecka(at)stonline.sk

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)