„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Pracoviská CSS “SD”

Domov sociálnych služieb, Prešov

Špecializované sociálne poradenstvo, Prešov

Domov sociálnych služieb, Hanušovce nad Topľou

Zariadenie podporovaného bývania, Hanušovce nad Topľou

Špecializované zariadenie – pervazivná vývinová porucha a porucha autistiského spektra, Prešov

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)