„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Otvorenie nového zariadenia pre autistov

V Prešove kraj vybudoval nové špecializované zariadenie pre autistov

Dospelí autisti majú v Prešove vlastné špecializované zariadenie. Vzniklo prestavbou priestorov Centra sociálnych služieb na Volgogradskej ulici. Sociálne služby ambulantnou formou, ale aj fyzioterapiu či animoterapiu tu bude poskytovať tím zamestnancov z ďalšieho župného CSS, zo Slnečného domu. Kapacita nového zariadenia je 20 klientov a Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jeho zriadenia investoval viac ako 334-tisíc eur.

Myšlienka zriadenia špecializovaného zariadenia pre ľudí s poruchou autistického spektra vznikla pred dvomi rokmi. Prešovská krajská samospráva našla vhodné priestory pre jeho vytvorenie v CSS Vita Vitalis na Volgogradskej ulici, ktorého je zriaďovateľom. Ich prestavbu zavŕšila v apríli 2023, pričom si vyžiadala investičný vklad PSK vo výške viac ako 334-tisíc eur. Do prevádzky bolo nové zariadenie uvedené v utorok 25. apríla. Ambulantnou formou bude poskytovať sociálne aj nadštandardné služby 20 klientom.

„Nesmierne sa teším, že sa táto dobrá a prospešná vec podarila. Otvorením zariadenia pre dospelých autistov plníme naše sľuby, ktoré sme dali ich rodičom v roku 2021. Pokrývame tak aj túto kategóriu zdravotne znevýhodnených, ktorá v našom kraji absentovala, podporujeme ich samostatnosť, sebestačnosť a nezávislosť. Na Volgogradskej ulici sme týmto ľuďom s poruchou autistického spektra vytvorili naozaj čo najlepšie podmienky, ktoré spĺňajú všetky potrebné štandardy, ale najmä ich špecifické požiadavky. Postará sa tu o nich tím sociálnych pracovníkov zo Slnečného domu a poskytne im aj nadštandardné služby, ako je fyzioterapia či liečba pomocou zvierat aj prostredníctvom multisenzorickej miestnosti snoezelen,“ vyjadril sa počas otvorenia špecializovaného zariadenia pre autistov v Prešove predseda PSK Milan Majerský.

Rekonštrukcia priestorov v CSS Vita Vitalis v Prešove prebiehala od augusta 2022 a konkrétne sa týkala dispozičnej úpravy interiéru, ako aj rekonštrukcie toaliet. Prešovská župa do týchto stavebných činností z vlastného rozpočtu investovala vyše 244 500 eur.

Ďalšou etapou projektu bolo zariadenie jednotlivých miestností – kancelárií, miestností pre klientov, šatní aj sociálnych zariadení. Pribudol tu nový nábytok, ako sú stoly, stoličky, skrine, v kuchyni kuchynská linka a vstavané elektrospotrebiče, taktiež nová sanita. Na dovybavenie interiéru poskytla prešovská krajská samospráva takmer 90-tisíc eur.

Cieľom novootvorenej sociálnej služby a odborných činností na Volgogradskej ulici v Prešove je aktivizovať a rozvíjať ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Konkrétne ide o autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, prípadne praktickou školou, eventuálne iným typom školy.

…kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)