„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Krízový plán COVID-19

covid19Predseda Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.”), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.”), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR č. 169/2020″) a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu
u r č i l
Organizáciu:
Centrum sociálnych služieb ,,Slnečný dom“ Identifikačné číslo organizácie: 00691968 Sídlo: Važecká 3, 080 05 Prešov ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z. (ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie” alebo „organizácia”) a zároveň určil rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z.

Cely dokument na stiahnutie (PDF 284kB)

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)