„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Starších si treba vážiť počas celého roka

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.” Tak, ako poeticky krásna je jeseň, je krásna aj jeseň života. V čase pestrofarebných stromov si pripomíname jednu z najvzácnejších cností – úctu k starším, s ktorými sa denne stretávame, aby sme im dali najavo svoju náklonnosť. Lebo staroba sa nás týka, aj keď sme ešte mladí a plní sily. Úcta k starším by mala byť prirodzenou a spontánnou súčasťou nášho života . Od pradávna si ľudstvo odovzdávalo životné skúsenosti, postrehy, odporúčania, múdrosť a tradície prostredníctvom svojich starších. Človeka tvaruje a formuje majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. I u nás to nebolo inak. Stretli sme sa dňa 22.10.2019 v CSS Slnečný dom v DSS a ZPB v Hanušovciach nad Topľou, kde sme pozvali našich starých rodičov a pripravili pre nich pekný program . Po milom privítaní seniorov a hostí vedúcou zariadenia PhDr. Marianou Timkovou , nasledoval program našich klientov a žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ v Hanušovciach nad Topľou pod vedením pani vychovávateľky Heleny Verčimákovej. Po programe sme všetkých hostí obdarovali darčekmi vyrobenými našimi klientmi a nechýbalo chutné pohostenie. Poďakovali sme im za ich prácu, cenné rady, povzbudenie, lásku a pomoc. Zaželali sme im do ďalších rokov veľa zdravia, radosti a životného optimizmu , aby boli i naďalej obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších a aby boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Prežili sme spolu nádherné chvíle.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)