„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Dobré skutky v CSS „Slnečný dom“ Prešov

01_DobreSkutkyvCSS_2019„Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú“, pod týmto mottom sa niesla atmosféra tohtoročných Dní aktívneho dobrovoľníctva (DAD) na Slovensku. 12. ročník DAD 2019 sa v rámci celého Prešovského kraja konal v termíne od 16. 09. 2019  do  22. 09. 2019. Aj  naše Centrum, kde celoročne vytvárame priestor pre dobrovoľnícku činnosť  sa tak, ako po iné roky zapojilo do tejto výzvy, prostredníctvom aktivít realizovaných na svojich pracoviskách. Domov sociálnych služieb, Važecká Prešov si dalo za cieľ 20.09.2019 urobiť údržbu a opravy na exteriérovom vybavení Záhrady zdravia a prípravu terapeutických pomôcok.  V DSS Važecká 3, Prešov,  sa zapojili dobrovoľníci – študentky 2. a 3. ročníka zo SOŠ Pedagogickej, z Kmeťovho stromoradia v Prešove pod vedením Mgr. Patrika Petrička a tiež zamestnanci LEARu Corporation Seating Slovakia s.r.o., Solivarská 1/A v Prešove. Pracovisko Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania v Hanušovciach nad Topľou si dňa 17.09.2019 pre dobrovoľníkov pripravili rôzne aktivity v exteriéri záhrady. Aj v tomto roku sa zapojili v zariadení DSS a ZpB v Hanušovciach nad Topľou dobrovoľníci z okolia. Na oboch pracoviskách sa urobilo sa veľké množstvo práce a do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili aj rodičia klientov, zamestnanci a klienti Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešov.

Aj touto cestou chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli zapojiť a pomôcť, pričom nás obdarovali nielen svojou prácou, ale aj pekným slovom a množstvom úsmevov. Ďakujeme!

Máme dôkaz, že dobré skutky sa diali v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)