„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Krst knihy

01 KrstKnihyDSSPOŽiadne dielo sa nerodí jednoducho, ani to Matúšove.

Básne vznikali postupne, jedna po druhej.  K tvorbe básnickej zbierky pristupoval Matúš zodpovedne, pravidelne pridával nové a nové básne, vymýšľal rýmy. Častokrát nás privítal slovami: „Mám novú báseň.“

Centru sociálnych služieb „Slnečný dom“ a Občianskemu združeniu VÁNOK sa podarilo naplniť Matúšov sen a pretaviť ho na skutočnosť. Ruku k dielu pridali aj ďalší jeho kamaráti, ktorí sa postarali o ilustráciu a knihu obohatili o pestré obrázky.

Slávnostný krst knihy sa konal 21. 06. 2019 v záhrade Domova sociálnych služieb v Prešove.

V úvode sme predstavili novo vznikajúce dielo aj jeho autora a predniesli sme úryvky z básnickej zbierky. Následne si autor knihy  pozval k sebe za krstného otca ergoterapeuta Michala, ktorý sa chopil svojej role a knihu s názvom „Vysnívaná láska“ pokrstil obľúbenými cukríkmi nášho básnika.

Matúš nás všetkých príjemne prekvapil dojímavou ďakovnou rečou, po ktorej nasledoval slávnostný prípitok a tanečná zábava.

                Matúšovi blahoželáme a  prajeme mu, aby ho  radosť z básnickej tvorby neopúšťala a aby   táto jeho prvotina bola  povzbudením do ďalšej práce.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)