„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

STAVANIE MÁJA

08 StavanieMajaDSSPO-symbMáje sa stavali už v stredoveku, kde symbolizovali ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Táto tradícia sa uchovala až dodnes, ale poznáme ju trocha v inej podobe, keď máje stavali chlapci, muži dievčatám, ktoré sa im páčili a mali o ne záujem.

„Máj“ symbolizuje strom – breza, ktorá je ozdobená farebnými stužkami.

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove sa tiež zapojil do tohto krásneho zvyku.

Domov sociálnych služieb v Prešove, Zariadenie podporovaného bývania a Domov sociálnych služieb, v Hanušovciach nad Topľou si tieto každoročné zvyky pripomínajú v predvečer prvého mája.

Rozprávali si o týchto zvykoch a tradíciách, o ich vzniku, o láske, jari, ktorá symbolizuje zrodenie nového života. Prijímatelia strihali farebné stužky z krepového papiera, ktoré vkladali do košíka, a potom sa všetci spoločne za veselého spevu pobrali ozdobovať „máj“, ktorý potom chlapci s úsmevom na tvári niesli na miesto, kde sa upevnil. Pri „máji“ si spoločne všetci ešte zaspievali a zatancovali.

Naše krásne zvyky je dôležité si uchovávať a pripomínať stále, aby sa na ne nikdy nezabudlo.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)