„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Marec mesiac knihy, návšteva mestskej knižnice.

01_MarecMesiacKnihHnTV marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Marec ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955. Aj mestská knižnica v Hanušovciach nad Topľou tento mesiac otvorila čarovné dvere do sveta fantázie a rozprávok a privítala v kráľovstve kníh našich klientov. Pani Tomková svojím pútavým rozprávaním zaujala našich klientov. Zdôraznila, že je dôležité ukázať krásu kníh a čítania a formovať v každom človeku pozitívny vzťah ku knižnej kultúre. Rozprávali sa o jari, o rozprávkových knihách, o lodiach a o rybách v mori. Samozrejme nechýbalo ani obľúbené fotenie. Na záver všetkým klientom pani Tomková rozdala sladkosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pani Tomkovou.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)