„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Deň otvorených dverí v DSS Prešov

V deň Prešovského samosprávneho kraja sa v roku 2018 otvorili dvere pre verejnosť aj v zariadeniach sociálnych služieb.
V Domove sociálnych služieb v Prešove bol pripravený program  v podobe vystúpenia prijímateľov sociálnych služieb, po ktorom nasledovala beseda a kvíz o Prešovskom samosprávnom kraji. Všetci návštevníci si mohli prezrieť priestory zariadenia a zároveň sme im priblížili  aktivity prijímateľov sociálnych služieb. Na záver bola pripravená ukážka tvorivej činnosti prijímateľov.
Milo nás prekvapila účasť rodičov samotných prijímateľov, ktorí ocenili tanečné vystúpenie svojich detí aj výsledky ich činnosti. S potešením sme medzi nami privítali aj žiakov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove, ktorí k nám zavítali spoločne s učiteľkou Ing. Ivetou Drábovou. Na tejto škole ziniciovali akciu s názvom „Daruj knihu- odovzdáš emócie“, žiaci SPŠ strojníckej v Prešove darovali knihy zo svojej knižnice, aby potešili každého, kto chce čítať. Sme radi, že sme sa stali súčasťou tejto krásnej akcie a z ich kníh sa môžu tešiť aj naši prijímatelia. Súčasťou ich daru bola aj krásna polica, ktorá už je dnes zaplnená knihami. Ďakujeme.
Domov sociálnych služieb v tento deň otvoril svoje dvere pre iných, no zároveň prijímatelia tohto zariadenia boli obdarovaní každým jedným návštevníkom.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)