„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Deň otvorených dverí

Dňa 23.10.2018 sa na pracovisku CSS „Slnečný dom“ v DSS a ZPB v Hanušovciach nad Topľou konal „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. Slávnostné otvorenie so začiatkom o 10,00 hod. mala vedúca zariadenia pani Mgr. Viera Antolová, ktorá privítala hostí, oboznámila ich so zariadením a službách, ktoré sa v ňom poskytujú.
Nasledoval kultúrny program s témou „Október – mesiac úcty k starším“. Prijímatelia si prichystali pre svoje mamy, staré mamy a ostatných  návštevníkov kultúrny program v podobe básní a piesní. Každý návštevník dostal od prijímateľov ozdobené srdiečko. Následne vedúca pozvala všetkých na prehliadku zariadenia. Návštevníci obdivovali obrazy – malú vernisáž pána Sedláka, ako je zariadenie vyzdobené výrobkami, ktoré prijímatelia zo zamestnancami vyrábajú. Po prehliadke nasledovalo pohostenie, pri ktorom nám zaspieval pán Ján Šarišský z neďalekej obce Bystré. Posedenie spestril ľudovými piesňami z vlastnej tvorby. Takisto sa tu prezentovali výrobky z dielne prijímateľov sociálnych služieb.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým za návštevu a   milé slová uznania.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)