„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Prijímatelia z Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove chytili „zlatú rybku“ na Zlatej rybke 2018

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove bol jedným z 9 družstiev, ktorí sa v dňoch 20. – 22. 6. 2018 zúčastnili 14. ročníka medzinárodných rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých „Zlatá rybka 2018“. Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska i zahraničia. Organizátorom je každoročne Domov sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Dejiskom pretekov bol rybník Šoporňa – Štrkovec.
Súťažný lov sa začal po vyžrebovaní lovných miest štartovným výstrelom o ôsmej hodine ráno. Súťažilo sa spôsobom chyť a pusť. Preteky otvorila riaditeľka DSS Šoporňa – Štrkovec pani Mgr. Mária Tóthová, ktorá privítala súťažiacich, hostí z Trnavského samosprávneho kraja, okolitých obcí, sponzorov a ďalších prítomných. Pri žrebovaní lovného miesta mal šťastnú ruku Peter Ďurej a vylosoval atraktívne miesto. Ďalším súťažiacim bol Tomáš Hudák, ktorý sa zo svojej účasti veľmi tešil: „To je super! Veľmi sa teším“ prehlásil. Súťažiaci Rastislav Tomečko zádumčivo premýšľal o stratégii, ktorú zvolí pri love. Celé podujatie si s uznaním užíval aj štvrtý súťažiaci Tomáš Davidovič. Povzbudzoval ostatných slovami: „Poďme, to dáme!“ Celé družstvo k víťaznému záveru viedli Michal Belej a Jozef Duda. Súťažiacim asistovali a pomáhali nahadzovať návnady a vyťahovať úlovky na breh. „Počas časového limitu vymedzeného na lov rýb sa nám mimoriadne darilo,“ konštatuje Michal Belej a pokračuje: „za 4-hodiny sme nachytali na svoje udice 65 rýb. Naše súťažné družstvo vylovilo aj najväčšieho kapra so všetkých súťažných družstiev o váhe 8,8 kg a dĺžke 75 cm. Výstrel o 12.00 tento súťažný lov ukončil. V celkovom hodnotení sa naše družstvo umiestnilo na krásnom 1. mieste“. „Ryba sa chytila na moju udicu“ hovorí Peter Ďurej. „Bola to obrovská ryba, takáto!“ ukazuje Tomáš Hudák rukami. „Keď sme ju vytiahli na breh spoločne sme všetci vykríkli od radosti“ spomína Tomáš Davidovič. Rastislav Tomečko sa pripája a ukazuje: „takto sme ju ťahali z vody.“

Ich spomienky sú emocionálne veľmi silné a všetci zúčastnení prekypujú nadšením a radosťou z prežitku.

Ďakujeme organizujúcej organizácii za prijatie a starostlivosť, ktorú našim prijímateľom sociálnych služieb venovali.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)