„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

„Stavanie mája“

V podvečer 1. mája tradične chlapci, muži, otcovia stavali v minulosti máje dievčatám. Táto pekná tradícia ožíva na mnohých miestach aj dnes.
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove sa taktiež zapojil do realizácie tohto milého zvyku. V Domove sociálnych služieb v Prešove aj v Zariadení podporovaného bývania a Domove sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou sa na túto každoročnú tradíciu pripravovali a tešili.
Rozprávali si o tomto zvyku, o jeho zrode a symbolike lásky a jari, ktorú krásne vyzdobený brezový stromček predstavuje.
Prijímatelia pripravovali, strihali farebný krepový papier a vyzdobili „briezku“.  Potom všetci spoločne v sprievode za spevu odprevádzali „máj“, ktorý chlapci hrdo niesli až na miesto, kde ho pripevnili. Spoločne si ešte pod májom zaspievali a zatancovali.
Krásne pestré „máje“ zdobia naše zariadenia, spestrujú okolie a pripomínajú krásne tradičné zvyky, ktoré je dobre oživiť aj v mestách.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)