„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Veľkonočné výstavné trhy

Na pozvanie Centra sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej 5 v Prešove, sme sa zúčastnili Veľkonočných výstavných trhoch, ktoré sa konali v kinosále.
Prijímatelia sociálnych služieb už niekoľko týždňov vopred vyrábali rozličné veľkonočné výrobky, či už vajíčka, zajačikov, ikebany. Všetci sa zapájali do prác a tak sa mohli pochváliť, kto pri čom pomáhal. Po príchode do zariadenia bola veľká vrava, pretože každé zariadenie si najprv aranžovalo prinesený materiál – výrobky. Výstavu zahájili svojimi príhovormi pani riaditeľka Centra sociálnych služieb Vita Vitalis Mgr. Iveta Nemčíková a vedúca oddelenia riadenia sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Monika Fuchsová.  Po milých slovách odznela krásna dojímavá pieseň od prijímateľky sociálnych služieb, za čo ju všetci ocenili potleskom. Po výzve riaditeľky každé zariadenie odhalilo to, čo malo na stole pripravené na prezentáciu. Stoly žiarili pestrosťou a farbami pekných jarných výrobkov. Prevládali samozrejme maľované vajíčka, zajace, vankúšiky, ikebany a mnoho ďalších výrobkov.

Prijímatelia sociálnych služieb mohli byť právom hrdí na svoju prácu.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)