„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Boli sme obdarovaní

My, mladí ľudia, ktorí sme prijímateľmi sociálnych služieb Domova sociálnych služieb v Prešove sme boli hneď po Veľkej noci odbdarovaní štedrým darom. Darcovstvo zabezpečoval pán Marián Benko, ktorý zastupuje spoločnosť  eGroup Solutions a.s., Mlynské Nivy 71 v Bratislave. Táto spoločnosť spolu so spoločnosťou Descon (www.descon.sk) zadovážila darované veci. Veci ako farebná laserova tlačiareň, zrkadlovka Nikon a kamera Sony s kartou nám veľmi pomôžu pri realizácii rôznych aktivít, ktorým sa v rámci terapií venujeme. Pomôžu nám pri realizácii nášho interného časopisu Vánok, pri spracovávaní materiálu na našu webovú stránku a v mnohých ďalších našich aktivitách. Aj touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať  spoločnosti  eGroup Solutions a.s. a Descon za to, že si našli čas a venovali nám vecné dary, aby nám tak pomohli. Osobitné poďakovanie patrí pánu Mariánovi Benkovi, ktorý okrem vecných darov aj darcovstvo zorganizoval. V dnešných neľahkých časoch je veľká vzácnosť, kedy človek dokáže nájsť energiu, aby nezištne pomohol druhému a práve spoločnosti eGroup Solutions a.s. a Descon za aktívnej účasti pána Benku tak urobili, preto Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME!!!

PrezentaciaDAR

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)