„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Využitie arteterapetickych techník pri práci s autistickými klietmi

Arteterapeutické techniky ako kreslenie, maľovanie, modelovanie – sú podpornou formou komunikácie. Tieto techniky nám pomáhajú pri nadviazaní kontaktu s klientmi s poruchou autistického spektra, vytvárajú priestor na aktivitu, podporujú ich sebavyjadrenie. Pri našich výtvarných činnostiach nebol cieľom výsledok alebo samotné dielo ale poskytnutie príležitosti na aktivitu a tiež na príjemné a zaujímavé trávenie času v […]

Práca s magickým pieskom

Klientov špecializovaného zariadenia pre autistov v Prešove zaujala nová činnosť – práca s magickým pieskom, ktorý je neobvyklý svojou jemnou štruktúrou. Týmto pieskom napĺňali formičky, alebo ich vtláčali do piesku. Ale venovali sa aj ďalším obľúbeným činnostiam ako je prezeranie kníh, práca s drevenými obrázkami a valčekmi. Venovanie sa týmto činnostiam je prejavom ich spokojnosti, […]

Noví prijímatelia v ŠZ pre autistov

V novom špecializovanom zariadení pre mladých dospelých s poruchou autistického spektra sme privítali prvých prijímateľov, ktorí si na nové prostredie postupne privykajú. V zariadení im zabezpečujeme pohodlie a možnosť výberu činností. Zatiaľ si obľúbili konštruktívne hry a pohybové činnosti.

…kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria

Otvorenie nového zariadenia pre autistov

V Prešove kraj vybudoval nové špecializované zariadenie pre autistov

Dospelí autisti majú v Prešove vlastné špecializované zariadenie. Vzniklo prestavbou priestorov Centra sociálnych služieb na Volgogradskej ulici. Sociálne služby ambulantnou formou, ale aj fyzioterapiu či animoterapiu tu bude poskytovať tím zamestnancov z ďalšieho župného CSS, zo Slnečného domu. Kapacita nového zariadenia je 20 klientov a Prešovský […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)