„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

PORONIN – POĽSKO

V dňoch 9.9. až 17.9.2018 sme sa zúčastnili na projekte Europa in my eyes s miestom konania aktivít Poronin, Poľská republika. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Europskej únie a naše zariadenie bolo partnerom v tomto projekte. Projekt mal partnerov z Litvy, Slovinska a Slovenska. Projekt bol zameraný na tvorivosť a predstavovanie vlastnej […]

Týždenný výlet na Domaši

Pomaly prišli letné mesiace, kedy sa začínajú výlety a každý sa rozpráva, kde tohto roku pôjde. Aj my sme sa na besede s prijímateľmi rozprávali o tom, ktoré miesta navštívia, aké majú plány na leto. Hlavnou témou bol náš výlet na Domašu. Prijímatelia vyjadrovali svoje predstavy a návrhy. V pondelok ráno sme sa […]

Krídla túžby

Krásny areál Spišského salaša pri Spišskom Podhradí dňa 22.júna 2018 privítal prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov už na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. Zároveň to bol 17. ročník „Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Toto podujatie organizoval DSS sv. Jána z Boha v […]

Deti z Krízového strediska na návšteve v Domove sociálnych služieb v Prešove

Deň detí je sviatok, ktorého cieľom je urobiť deťom radosť. Nám, ale ešte deň pred týmto sviatkom prišli urobiť radosť práve deti, z Krízového strediska. Zorganizovali sme spoločné dopoludnie. Najprv naši prijímatelia sociálnych služieb z domova sociálnych služieb privítali hostí rezkým country tancom, po ktorom si zobrali slovo deti z Krízového strediska. Potešili […]

Deň matiek v DSS PO

„Výchova detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce, no napriek tomu výchova detí nie je prácou. Je poslaním. Vzdajme preto úctu matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne obetujú nielen svoj čas, svoje tajné plány, ambície ale neraz aj svoje zdravie. Mama je našou oporou, našou ochrannou […]

Krst šteniatka Ľubky

V rodine našej canisterapeutky Janky sa narodilo malé šteniatko – Ľubka. Na počesť narodenia nového psíka sa dňa 8.marca 2018 v Domove sociálnych služieb na Važeckej 3 v Prešove konal krst šteniatka, ktorému sa všetci prijímatelia stali hrdými krstnými rodičmi. Na tento deň sa všetci tešili. Už vopred si chystali darčeky pre nového […]

Dr. Klaun v DSS v Prešove

21. februára bolo u nás veľmi veselo. Navštívil nás sympatický a veselý klaun, ktorý už po príchode svojim zábavným vzhľadom vytvoril úsmev na tvárach našich prijímateľov. Klauna sme privítali potleskom, po ktorom nasledovali úvodné slová Mgr. Soni Florekovej, PhD., ktorá ho predstavila a zároveň medzi nami

[…]

Ples v Domove sociálnych služieb v Prešove

Príprava, nadšenie a radosť sa niesli zariadením už od začiatku týždňa. Prijímatelia vyjadrovali svoje predstavy o tom, ako by mal vyzerať ich ples. Ich očakávania sme sa usilovali spoločne naplniť. Vytvárali sme výzdobu, piekli koláče, pripravovali studené misy. Všetci sa s nadšením zapájali do tvorby tohto výnimočného dňa. Ples v Domove sociálnych služieb […]

Čukoláda

Vonku mrzlo a my sme mali neodolateľnú chuť sa zahriať a potešiť svoje zmysly niečím povzbudzujúcim. A tak sme sa spolu s prijímateľmi rozhodli dňa 26.1.2018 navštíviť čokoládovňu a vychutnať si lahodné nápoje v príjemnom prostredí. Prijímatelia mali možnosť vybrať si z množstva lákavej ponuky to, na čo práve mali chuť. Ocitli sa […]

Riflová párty

Je opäť čas plesov a zábav. V centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ sa dňa 23.1.2018 konal II. ročník „Riflovej párty“. Riflové oblečenie, modrá výzdoba, občerstvenie a rozmanitá hudba, boli neoddeliteľnou súčasťou tejto akcie. Riflovú párty otvoril milým príhovorom Tomáš Davidovič. Všetkých srdečne privítal a poprial im skvelú zábavu. Okrem tanca nechýbali

[…]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)