„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Deň Prešovského samosprávneho kraja

15. 11. sa už po ôsmykrát uskutočnil „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. V budove Úradu PSK sa konalo slávnostne otvorenie, ktoré zahájil svojim príhovorom predseda PSK Peter Chudík. Záujemcovia mohli v tento deň využiť bezplatný vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti krajskej samosprávy, aj poobedňajšie korčuľovanie v novootvorenej PSK aréne. Pre svojich návštevníkov […]

Krídla túžby

Tohto roku sme sa opäť stretli na šiestom ročníku regionálneho kola súťaže „Krídla túžby“ a šestnástom ročníku „Festivalu kultúrnych činnosti prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Podujatie organizoval Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie vo vzájomnej spolupráci s Domovom pre seniorov Stará Ľubovňa a Domovom sociálnych služieb Legnava. Program zahájila svojim príhovorom […]

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ ako partner v projekte FROM INTEGRATION TO TOLERANCE v poľskom Poronine

Úspešnosť niekoľkoročnej spolupráce prešovského Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ s POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSLOWYM z Jaworzna sa opätovne potvrdila realizáciou ďalšieho projektu From integration to tolerance, ktorý sa konal v dňoch 04. až 12. júna 2016 v Poronine. Medzinárodná Slovensko – poľská spolupráca medzi prešovským Centrom sociálnych služieb „Slnečný […]

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu, pričom krásnym znakom tohto obdobia je strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Stavanie mája patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. V minulosti ľudia verili, že týmto si zabezpečia zdravie, čistotu a […]

Veľkonočné trhy v DSS Volgogradská Prešov

Očakávanie veľkonočných sviatkov nám už každoročne spríjemňujú prípravy na veľkonočné trhy zariadení sociálnych služieb. Prijímatelia spolu so svojimi terapeutmi na pracovných terapiách usilovne pracovali, aby sa mohli na pripravovaných trhoch prezentovať a predviesť verejnosti svoju usilovnosť, šikovnosť. Naše zariadenie sa začalo napĺňať pestrými jarnými výrobkami. Taktiež sme si urobili besedu, kde sme si […]

Klaunov kufor v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov

Mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami z Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ na Važeckej ulici v Prešove ponúkol Fond Dr. Klaun realizáciu predstavenia Klaunov kufor. Po prvotnom dohodnutí termínu nasledovali rozhovory, no a výsledkom bol návrh pozvať triedu z blízkej Materskej školy na Važeckej ulici, s ktorou má centrum veľmi dobrú spoluprácu. To so […]

Krajské srdce na dlani 2015

Dobrovoľníkom je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných jednotlivcov, skupín, či organizácií, ktoré s touto pomocou súhlasia. Za túto činnosť nedostáva finančnú odmenu. Pre dobrovoľníka je to čas, kedy odborne rastie, získava pocit zadosťučinenia, nové životné skúsenosti a zručnosti, či nové priateľstvá.

Prešovské dobrovoľnícke centrum […]

OZ VÁNOK realizuje projekt „Fit park pre všetky generácie“

Cieľavedomý pohyb formou ľahkého a zábavného cvičenia vytvára pocit fyzickej a psychickej pohody. Podporuje zdravý životný štýl a dobrú náladu ľuďom všetkých generácii. Občianske združenie VÁNOK získalo dotáciu na exteriérové fitnes stroje vo výške 55% formou projektu „Fit park pre všetky generácie“ v spolupráci s firmou Colmex, s.r.o. Praha a Nadáciou zdravého životného […]

Koncert Krídla túžby

Dňa 15. októbra sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konal jubilejný piaty galaprogram „Krídla túžby“. Na tomto koncerte, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka vystúpili verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb PSK. Z lokálneho kola, ktoré sa konalo

[…]

Slávnostná svätá omša na Mariánskej hore v Levoči

Dňa 22. 09. 2015 sa konala na Mariánskej hore v Levoči slávnostná svätá omša pre ľudí so znevýhodnením a pre tých ktorí ich každodenne sprevádzajú a pomáhajú im. Každoročne sa tu stretávajú prijímatelia zariadení sociálnych služieb východného Slovenska.

Pozvanie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku a Rímsko-katolíckeho farského úradu prijalo aj Centrum sociálnych služieb „Slnečný […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)