„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Ponožková výzva

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. V našom CSS Slnečný dom máme mladých ľudí s týmto syndrómom a s radosťou sme sa zapojili do Ponožkovej výzvy. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný a práve to robí náš svet pestrejším a krajším. Aj takouto formou chceme vyjadriť sympatie a podporu ľuďom s […]

ĎAKUJEME Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporujú, alebo darovali pre naše Občianske združenie VÁNOK dve percentá z Vami už zaplatenej dane. Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”. Viac o združení nájdete tu.

[…]

13. ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva – DAD

Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom” – Domov sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov Názov aktivity: Revitalizácia Záhrady zdravia

Dňa 18. septembra 2020 od 9:30 hod. sme si v rámci Týždňa dobrovoľníctva naplánovali práce v Záhrade zdravia, a to

[…]

🎅 MIKULÁŠ V CSS SLNEČNÝ DOM 🎅

A je to tu! Prvé vločky ❄️ snehu, prvá zapálená sviečka 🕯️na adventnom venci a príchod Mikuláša 🎅 je znamením, že sa blíži ten čarovný čas, čas Vianoc🎄. Na toto obdobie sa vždy všetci veľmi tešíme 😊. Aj naši prijímatelia sa tešili na príchod Mikuláša 🎅 a na tento deň sa pripravili. Spoločne […]

Dobré skutky v CSS „Slnečný dom“ Prešov

„Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú“, pod týmto mottom sa niesla atmosféra tohtoročných Dní aktívneho dobrovoľníctva (DAD) na Slovensku. 12. ročník DAD 2019 sa v rámci celého Prešovského kraja konal v termíne od 16. 09. 2019 do 22. 09. 2019. Aj naše Centrum, kde celoročne vytvárame priestor pre dobrovoľnícku činnosť sa tak, […]

Krídla túžby – IX. ročník v DSS Sabinov

Aj tento rok sa CSS „Slnečný dom“ DSS na Važeckej ulici v Prešove, v peknom prostredí areálu DSS Sabinov, 4.9.2019 aktívne zúčastnil IX. ročníka regionálnej súťaže tvorivosti v sociálnych službách „Krídla túžby“ pod záštitou PSK. Ďakujeme DSS Sabinov za usporiadanie podujatia , na ktorom mohli prijímatelia SS prezentovať svoje schopnosti, tvorivosť a talent. […]

Zlatá rybka

Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom” v Prešove, DSS na Važeckej ulici, bol jedným z dvanástich družstiev, ktorí sa koncom júna zúčastnili 15-teho ročníka medzinárodných rybárskych pretekov pre ľudí s mentálnym postihnutím “Zlatá rybka 2019”. Organizátorom pretekov bol Domov sociálnych služieb Šoporňa- Štrkovec a nám sa podarilo uloviť “zlatú rybku”, krásneho 7 kilového kapra, […]

Prijímatelia z Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove chytili „zlatú rybku“ na Zlatej rybke 2018

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove bol jedným z 9 družstiev, ktorí sa v dňoch 20. – 22. 6. 2018 zúčastnili 14. ročníka medzinárodných rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých „Zlatá rybka 2018“. Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska i zahraničia. Organizátorom je každoročne Domov sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec pod záštitou […]

„Stavanie mája“

V podvečer 1. mája tradične chlapci, muži, otcovia stavali v minulosti máje dievčatám. Táto pekná tradícia ožíva na mnohých miestach aj dnes. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove sa taktiež zapojil do realizácie tohto milého zvyku. V Domove sociálnych služieb v Prešove aj v Zariadení podporovaného bývania a Domove sociálnych služieb v […]

Veľkonočné výstavné trhy

Na pozvanie Centra sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej 5 v Prešove, sme sa zúčastnili Veľkonočných výstavných trhoch, ktoré sa konali v kinosále. Prijímatelia sociálnych služieb už niekoľko týždňov vopred vyrábali rozličné veľkonočné výrobky, či už vajíčka, zajačikov, ikebany. Všetci sa zapájali do prác a tak sa mohli pochváliť, kto pri čom pomáhal. […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)