„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Darujte nášmu Občianskemu združeniu Vánok 2%

Aj tento rok nás opäť môžete podporiť a darovať pre naše Občianske združenie VÁNOK dve percentá z Vami už zaplatenej dane. Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”.

[…]

ĎAKUJEME Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporujú, alebo darovali pre naše Občianske združenie VÁNOK dve percentá z Vami už zaplatenej dane. Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”. Viac o združení nájdete tu.

[…]

13. ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva – DAD

Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom” – Domov sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov Názov aktivity: Revitalizácia Záhrady zdravia

Dňa 18. septembra 2020 od 9:30 hod. sme si v rámci Týždňa dobrovoľníctva naplánovali práce v Záhrade zdravia, a to

[…]

12. ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva – DAD

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov sa 20. septembra 2019 zúčastní 12. ročníka Dni aktívneho dobrovoľníctva – DAD. Na jednotlivých pracoviskách budú prebiehať aktivity:

V Domove sociálnych služieb, Važecká 3, Prešov bude dňa 20.09.2019 so začiatkom o 10:00 hodine prebiehať údržba Záhrady zdravia. Súčasťou tejto aktivity sú

[…]

ĎAKUJEME za Vašu podporu a priazeň

Občianske združenie VÁNOK Vám ĎAKUJE za Vašu priazeň a podporu pri poukázaní dvoch percent z Vami už zaplatenej dane.

Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”.

[…]

Nová doména pre našu www stránku

Možno ste si už všimli, že naša webová stránka sa otvára pod novým názvom domény www.css-slnecnydom-po.sk. Táto doména viac vystihuje názov nášho zariadenia, ktorý sme v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. upravili v auguste roku 2009. Keďže máme ešte veľa materiálov a odkazov na starý názov www.dssvazeckapo.sk, platnosť starej domény ponecháme […]

Poďakovanie

Pani poslankyňa NR SR Ing. Svetlana Pavlovičová nás v decembri minulého roka osobne navštívila, zaujímala sa ako sa máme čo robíme a zároveň čo by sme potrebovali. Rozlúčila sa s nami s prísľubom a prianím, že nás opäť navštívi a zároveň, že sa nám pokúsi pomôcť v skvalitňovaní poskytovania našich služieb. Ešte pred […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)