„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Skrášľovanie okolia

Keďže chceme mať pekné prostredie nielen v interiéri ale v exteriéri, rozhodli sme sa, že spoločne s prijímateľmi skrášlime okolie v areáli zariadenia. Najprv sme popresádzali staré muškáty a nasadili nové, ktoré krášlia okná budovy. Pri vchode do zariadenia sme si zasadili krásne červené begónie. Spolu s prijímateľmi sme vytvorili útulné miestečko na […]

Opri sa o mňa

Občianske združenie Milan Štefánik pozvalo aj naše zariadenie na 7.ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím „Opri sa o mňa“, ktoré sa konalo v nedeľu 25.marca 2018, zo začiatkom o 15.00 hod. v PKO Čierny orol, Prešov. Vystúpili Peter Cmorik, Martin Harich, Elevenhill, Mafia Corner. Akciu moderovali

[…]

Veľkonočné výstavné trhy v Centre sociálnych služieb Vita vitalis

Keďže každoročne sa zúčastňujeme veľkonočných výstavných trhov v zariadení CSS Vita Vitalis na Volgogradskej 5, v Prešove, neodmietli sme ani tento rok a prijali sme pozvanie pani riaditeľky tohto zariadenia Mgr. Ivety Nemčíkovej. Veľkonočné výstavné trhy sa konali v kinosále CSS. Po príchode do zariadenia bola veľká vrava, pretože každé zariadenie si najprv

[…]

Vítanie jari

Keďže sa blíži Veľká noc – vítanie jari si naši prijímatelia zo zamestnancami urobili po svojom. Prijímatelia chystali veľkonočné ozdoby na okná, na dvere, na nástenky. Vyrábali sa tu kvety z papiera, vtáčiky, bociany, maľovali sa obrázky, vajíčka… vo veľkom „bežala výroba“ veľkonočných zajacov z papiera, z dreva ale aj z rôznych látok. […]

Výstava výšiviek

Na výstavu kraslíc, obrazov, výšiviek, liturgických rúch s tematikou Veľkej noci pozvalo širokú verejnosť do svojich priestorov múzeum v Hanušovciach nad Topľou. “Aj keď sa sviatky každoročne opakujú, silnie v nás očakávanie, vrcholia duchovné i fyzické prípravy. Do tejto atmosféry už vyše 20 rokov vstupuje

[…]

Marec mesiac knihy

Návštevou knižnice v Šóšovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou si prijímatelia DSS a ZPB pripomenuli mesiac marec ako mesiac knihy. Marec, ako mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili

[…]

Krst šteniatka Ľubky

V rodine našej canisterapeutky Janky sa narodilo malé šteniatko – Ľubka. Na počesť narodenia nového psíka sa dňa 8.marca 2018 v Domove sociálnych služieb na Važeckej 3 v Prešove konal krst šteniatka, ktorému sa všetci prijímatelia stali hrdými krstnými rodičmi. Na tento deň sa všetci tešili. Už vopred si chystali darčeky pre nového […]

Dr. Klaun v DSS v Prešove

21. februára bolo u nás veľmi veselo. Navštívil nás sympatický a veselý klaun, ktorý už po príchode svojim zábavným vzhľadom vytvoril úsmev na tvárach našich prijímateľov. Klauna sme privítali potleskom, po ktorom nasledovali úvodné slová Mgr. Soni Florekovej, PhD., ktorá ho predstavila a zároveň medzi nami

[…]

Ples v Domove sociálnych služieb v Prešove

Príprava, nadšenie a radosť sa niesli zariadením už od začiatku týždňa. Prijímatelia vyjadrovali svoje predstavy o tom, ako by mal vyzerať ich ples. Ich očakávania sme sa usilovali spoločne naplniť. Vytvárali sme výzdobu, piekli koláče, pripravovali studené misy. Všetci sa s nadšením zapájali do tvorby tohto výnimočného dňa. Ples v Domove sociálnych služieb […]

Čukoláda

Vonku mrzlo a my sme mali neodolateľnú chuť sa zahriať a potešiť svoje zmysly niečím povzbudzujúcim. A tak sme sa spolu s prijímateľmi rozhodli dňa 26.1.2018 navštíviť čokoládovňu a vychutnať si lahodné nápoje v príjemnom prostredí. Prijímatelia mali možnosť vybrať si z množstva lákavej ponuky to, na čo práve mali chuť. Ocitli sa […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)