„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Akcia v archeoparku

V sobotu 26.8.2017 sa v archeoparku uskutočnila Živá archeológia. Archeofestival zo série Stretnutia s dejinami v archeoparku (projekt podporený FPU). Podujatie pod názvom “Kelti doby železnej” priblížilo život prvého historicky známeho etnika na našom území a umožnilo nahliadnuť do obydlia tajuplných Keltov, do sveta ich remesla, vojenstva, mýtov či do ich kuchyne. Prijímatelia […]

„Opekačka“ s kamarátmi

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými „kámošmi“ z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí pod Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kamaráti cestovali vlakom, my sme ich čakali pred Vlastivedným múzeom a spolu sa išli poobzerať po múzeu, a po archeoparku. Boli prekvapení, koľko výstavných exponátov […]

Furmanské preteky

Tradícia furmanských pretekov v Čiernom nad Topľou pochádza z čias Veľkomoravskej vlastne Veľkoslovenskej a nebojme sa konečne nahlas povedať, že Veľkozemplínskej ríše, kedy rozvíjajúci sa medzinárodný obchod s Bystranskou Ščevicou spôsobil významný nárast počtu poskytovateľov dopravných a špeditérskych, v tom čase furmanských, služieb v Čiernom nad Topľou a okolí. Kráľ Svätopluk založil tieto […]

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša. Na tento výlet sa už všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a balili potrebné veci. 23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po […]

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako, rozprávali […]

Krídla túžby 2017

22. 06. 2017 sa Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove zúčastnil 7. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Festival sa konal v nádhernom prostredí Červeného Kláštora v areáli kúpeľov Smerdžonka. Zariadenia sociálnych služieb prezentovali svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť a svoj talent divadelným, speváckym alebo

[…]

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s […]

Zlatá rybka 2017

V dňoch 14 – 16. júna 2017 sa DSS Slnečný dom v Prešove zúčastnil 13. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka” , ktoré zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Podujatia sa zúčastnilo 10 zariadení zo Slovenska a 2 družstvá tvorili […]

„Posádkový deň detí“

Ku dňu detí aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a náučný program. Posádkový deň detí otvorili úvodným slovom veliteľ 2. mechanizovanej brigády a zároveň posádky Prešov, generál Ing. Martin Stoklasa a veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Ing. Róbert Tóth. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, […]

MDD v „Slnečnom dome“

Nuž a aký by bol MDD, ak aby sme pre naše deti nepripravili na tento deň zaujímavý program? Dohodli sme sa na športových súťažiach. Každý najprv súťažil jednotlivo a neskôr vo dvojiciach. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po absolvovaní disciplín ako odmenu vedúca zariadenia Mgr. Antolová odovzdala každému účastníkovi súťaže

[…]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)