„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Týždenný výlet na Domaši

Pomaly prišli letné mesiace, kedy sa začínajú výlety a každý sa rozpráva, kde tohto roku pôjde. Aj my sme sa na besede s prijímateľmi rozprávali o tom, ktoré miesta navštívia, aké majú plány na leto. Hlavnou témou bol náš výlet na Domašu. Prijímatelia vyjadrovali svoje predstavy a návrhy. V pondelok ráno sme sa […]

Krídla túžby

Krásny areál Spišského salaša pri Spišskom Podhradí dňa 22.júna 2018 privítal prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov už na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. Zároveň to bol 17. ročník „Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Toto podujatie organizoval DSS sv. Jána z Boha v […]

Prijímatelia z Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove chytili „zlatú rybku“ na Zlatej rybke 2018

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove bol jedným z 9 družstiev, ktorí sa v dňoch 20. – 22. 6. 2018 zúčastnili 14. ročníka medzinárodných rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých „Zlatá rybka 2018“. Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska i zahraničia. Organizátorom je každoročne Domov sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec pod záštitou […]

Lesná pedagogika – náučná beseda o lese

Na dnešný deň sme prijímateľom DSS a ZPB pripravili spolu s lesníkmi Bc. Martinom Ďuríkom a Danielom Koleničom z Lesnej správy Vranov nad Topľou – Zámutov náučnú hravú besedu o lese, o zvieratkách, ktoré tam žijú. Najprv prijímateľov skúšali aký majú čuch. Dávali im voňať škoricu, huby, bylinky…tým im chceli ukázať aký majú […]

Festival kvetov, výstava kvetov spojená s workshopom

Na pozvanie Ing. Aleny Vagaskej – majiteľky záhradníctva Sancia vo Vyšnolm Žipove sa aj naši prijímatelia zúčastnili dnes 18.06.2018 na Festivale kvetov. Záhradníctvo ponúka veľkoobchodný a maloobchodný predaj širokého sortimentu okrasných drevín, letničiek, trvaliek, byliniek, sadeníc zeleniny a okrasných tráv. Manžel pani Ing. Aleny Vagaskej pán Ing. Vladimír Vagaský je zas autorizovaným krajinným […]

Deň bez bariér v RhS Lipany

Dňa 13.06.2018 sa prijímatelia DSS a ZPB na pozvanie DSS v Brezovičke – Rehabilitačného strediska v Lipanoch zúčastnili 15. ročníka kultúrno-športového dňa pod názvom Deň bez bariér, so začiatkom o 9,00 hod. Po príchode do rehabilitačného strediska všetkých milo privítala vedúca zariadenia pani Mgr. Kvetoslava Kľocová. Okrem nášho zariadenia sa zúčastnili aj prijímatelia […]

Oslava 50tky prijímateľky Anny H.

Krásneho veku sa dňa 03. 06. 50 rokov dožila Anna Hatalová (naša Hana, Hanička). Na jej prianie osláviť svoje narodeniny sa v nasledujúci deň konala oslava. Prijímatelia si vyzdobili miestnosť, kde sa konala oslava. Ešte v piatok sa fúkali vo veľkom balóny. Hanina sestra s mamou nás pohostili jedlom aj zákuskom. Najprv sme […]

Posádkový deň detí

Aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a poučný program. Posádkový deň detí otvoril úvodným slovom podplukovník Ing. Pavel Kľučerovský, ktorý celú akciu moderoval. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, ktorý dynamickým preletom pozdravil davy návštevníkov aby potom nabral potrebnú výšku na vykonanie vzdušného výsadku. […]

Deti z Krízového strediska na návšteve v Domove sociálnych služieb v Prešove

Deň detí je sviatok, ktorého cieľom je urobiť deťom radosť. Nám, ale ešte deň pred týmto sviatkom prišli urobiť radosť práve deti, z Krízového strediska. Zorganizovali sme spoločné dopoludnie. Najprv naši prijímatelia sociálnych služieb z domova sociálnych služieb privítali hostí rezkým country tancom, po ktorom si zobrali slovo deti z Krízového strediska. Potešili […]

Deň matiek v DSS PO

„Výchova detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce, no napriek tomu výchova detí nie je prácou. Je poslaním. Vzdajme preto úctu matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne obetujú nielen svoj čas, svoje tajné plány, ambície ale neraz aj svoje zdravie. Mama je našou oporou, našou ochrannou […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)