„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Posádkový deň detí

Aj tento rok pripravili  na Leteckej základni v Prešove hravý a poučný program. Posádkový deň detí otvoril úvodným slovom podplukovník Ing. Pavel Kľučerovský, ktorý celú akciu moderoval.  Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, ktorý dynamickým preletom pozdravil davy návštevníkov aby potom nabral potrebnú výšku na vykonanie vzdušného výsadku. Návštevníkov tiež zaujali letové ukážky pilotov z Heli Company na vrtuľníku typu Schweizer či … celý článok

Deti z Krízového strediska na návšteve v Domove sociálnych služieb v Prešove

Deň detí je sviatok, ktorého cieľom je urobiť deťom radosť.
Nám, ale ešte deň pred týmto sviatkom prišli urobiť radosť práve deti, z Krízového strediska. Zorganizovali sme spoločné dopoludnie. Najprv naši prijímatelia sociálnych služieb z domova sociálnych služieb privítali hostí rezkým country tancom, po ktorom si zobrali slovo deti z Krízového strediska. Potešili nás celým pásmom tvoreným z básni, piesní a … celý článok

„Kamarátky ježibabky“ – hudobno-dramatické predstavenie ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou sa prijímatelia DSS a ZPB zúčastnili hudobno-dramatického predstavenia „Kamarátky ježibabky“, ktoré sa konalo dňa 29.05.2018 so začiatkom o 9,15 hod. v Kultúrnom dome v Hanušovciach nad Topľou. Prijímatelia sa na rozprávku tešili. Išlo o modernú rozprávku o ježibabkách, kde sa predstavili odbory umeleckej školy či už hudobný alebo spevácky. Samozrejme rozprávka mala … celý článok

Deň matiek v DSS PO

Výchova detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce, no napriek tomu výchova detí nie je prácou. Je poslaním. Vzdajme preto úctu matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne obetujú nielen svoj čas, svoje tajné plány, ambície ale neraz  aj svoje zdravie. Mama je našou oporou, našou ochrannou náručou, naším potešením.“
Týmito slovami zahájila 18. 05. 2018 Mgr. Iľková Zuzana „Záhradnú párty“ organizovanú … celý článok

Deň matiek, kultúrny program prijímateľov pre mamy, staré mamy

Tradične ako každý rok aj tento rok prijímatelia nezabudli si uctiť svoje mamy, staré mamy a pozvali ich na malé posedenie. Pripravili si pre nich kultúrny program. Vedúca zariadenia najprv všetkých privítala. Potom prijímatelia zarecitovali a zaspievali mamám i starým mamám. Takto sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a … celý článok

Výsadba priesad v záhradke zariadenia

V rámci ergoterapie prijímatelia DSS a ZPB sadili zeleninu v záhradke, ktorú sme tento rok trochu rozšírili. Najprv prijímatelia ZPB porýľovali záhradku a upravili na výsadbu. Nakúpili sme priesady paradajok, papriky, zeleru… Sadila sa aj cibuľka, hrach, mrkva, petržlen, kukurica či dyne, ktoré potom budú na Hallowen. Každý sa … celý článok

„Stavanie mája“

V podvečer 1. mája tradične chlapci, muži, otcovia stavali v minulosti máje dievčatám. Táto pekná tradícia ožíva na mnohých miestach aj dnes.
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove sa taktiež zapojil do realizácie tohto milého zvyku. V Domove sociálnych služieb v Prešove aj v Zariadení podporovaného bývania a Domove sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou sa na túto každoročnú tradíciu pripravovali a tešili.
Rozprávali si o tomto zvyku, o jeho zrode a symbolike lásky a jari, ktorú krásne vyzdobený brezový stromček predstavuje.
Prijímatelia pripravovali, strihali farebný krepový papier a vyzdobili „briezku“.  Potom všetci … celý článok

Canisterapia Fintice

Pršalo, ale nám nič nebránilo v tom, aby sme sa s prijímateľmi vybrali za pani Hristovou do Fintíc za psíkmi, ktoré chodia každý druhý štvrtok do nášho zariadenia na canisterapiu. Nemohli sme jednoducho odmietnuť pozvanie canisterapeutky. Po príchode nás pani Hristová pekne privítala a pohostila čajom, kávou, chlebíčkami i zákuskami. Aj my sme jej priniesli malý darček. Všetci sme obdivovali jej záhradu s nápaditými … celý článok

Oslava narodenín

Na želanie nášho prijímateľa Róberta Horvátha, ktorý sa narodil 20.4. a tohto roku mu vyšli narodeniny na piatok sme mu urobili malú oslavu. Spolu s „dievčatami“ z domova sociálnych služieb sme urobili chlebíčky a upiekli tortu. Prijímatelia Robkovi blahoželali všetko dobré. Ako darček dostal dezert a tričko, ktorému sa veľmi tešil a hneď si ho na seba obliekol. Po blahoželaní nasledovalo otváranie detského šampanského. Potom si všetci sadli k stolu, pripili si a hostili sa. Na záver … celý článok

Ergoterapia na Grodzine

V rámci spolupráce nášho zariadenia a neziskovej organizácie Svätobor na neďalekom Grodzine boli „naši chlapci“ zo Zariadenia podporovaného bývania dnes dopoludnia pomôcť pánovi Ing. Radovi Makáňovi pri tvorbe nového rašeliniska. Prijímatelia tam síce boli len na dve hodinky, ale prišli celí natešení, ako ich tá práca bavila. Dohodli sme sa, že počas nasledujúcich mesiacov budú … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)