„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Účasť na výstave – Leonardium

Dňa 5. 10. sme sa vybrali na zážitkovú výstavu Leonardium, ktorá je realizovaná v Prešove.
Táto výstava umožňuje svojim návštevníkom zoznámiť sa s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda da Vinci hravou a pútavou formou. Ešte pred jej navštívením sme si pripravili besedu, na ktorej sme sa oboznámili s umelcom jeho tvorbou a mohli tak lepšie porozumieť výstavným predmetom.
Prijímatelia na výstave mali možnosť manipulovať s modelmi vynálezov, taktiež  sa dozvedeli … celý článok

Archeopark je tu už štyri roky!, výročie Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie PSK, Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatského múzea v Krosne sa prijímatelia ZP zúčastnili na slávnosti pri príležitosti 4 rokov fungovania Archeoparku. Na úvod ich privítala pani riaditeľka múzea, príhovor mal aj pán riaditeľ Krosnianskeho múzea. Potom nasledovala prehliadka novej archeologickej expozície „Svet dávnych vekov“ a novej historickej expozície „Dessewffy – zabudnutý rod“ v kaštieli. Nasledovalo odhalenie začiatočnej/konečnej tabule Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty. Záštitu nad podujatím prevzal … celý článok

Deň aktívneho dobrovoľníctva (DAD)

Tohto roku sa konal jedenásty ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva. V našom kraji naň vyzývalo Prešovské dobrovoľnícke centrum, ktoré ho pripravovalo, ako súčasť národného Týždňa dobrovoľníctva. Od 17. 9. – 29. 9.  si každý záujemca o dobrovoľnícku prácu mohol vybrať z mnohých pripravovaných ponúk.
V Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ boli pripravené možnosti rôznych aktivít pre dobrovoľníkov na … celý článok

Deň dobrovoľníctva, kreatívny deň – úprava exteriéru a výroba exteriérových dekorácií

Každoročne sa na celom Slovensku konajú dni dobrovoľníctva. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 201-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tohto roku je v dňoch 17.9. – 29.9.2018. Naše zariadenie sa do projektu zapojí dňa 21.9.2018. My sme si v zariadení upravovali exteriér, vyrábali sme ozdoby do záhrady a … celý článok

PORONIN – POĽSKO

V dňoch 9.9. až 17.9.2018 sme sa zúčastnili na projekte Europa in my eyes s miestom konania aktivít Poronin, Poľská republika. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Europskej únie a naše zariadenie bolo partnerom v tomto projekte. Projekt mal partnerov z Litvy, Slovinska a Slovenska. Projekt bol zameraný na tvorivosť a predstavovanie vlastnej krajiny. Nechýbali ani športové aktivity, návšteva mesta Zakopané, relaxovali sme v termálnom kúpalisku. Všetky aktivity boli … celý článok

Svet živej archeológie, návšteva archeoparku v Hanušovciach n/T.

PSK, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatské múzeum v Krosne nás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie dobudovaného Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, ktorého sme sa zúčastnili s prijímateľmi DSS a ZPB. Program sa začal zvučkou Archeoparku, potom bolo predstavenie projektu a jeho výstupov, príhovory pozvaných hostí, ktorí predstavili – priblížili zúčastneným nové objekty, postavených v rámci projektu Interreg V-A PL SK 2014-2020. Nechýbali ani … celý článok

Hanušovský jarmok

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 31. augusta a 1. septembra. Na jubilejnom 27. ročníku bolo približne 60 stánkov. My sme sa vybrali na potulky po jarmoku s prijímateľmi DSS a ZPB. Najviac sa páčili stánky s remeselníckymi výrobkami a samozrejme s perníkmi. Nechýbal ani turecký med s orieškami. Zuzka a Anička kúpili mamám srdiečka z lásky. Prijímatelia ZPB si pokúpili oblátky a turecký med. Poobede nechýbal … celý článok

Návšteva archeoparku

Návštevníci archeoparku v Hanušovciach nad Topľou sa formou zážitku dozvedeli, ako sa ľudia od doby kamennej obliekali a zdobili. Počas druhého podujatia v rámci projektu „Priblížiť si históriu prácou vlastných rúk“ si mohli  aj naši prijímatelia ZPB vyrobiť  vlastnú ozdobu. Podujatie bolo určené najmä tým, ktorí sú … celý článok

Návšteva Domaše

Počas horúcich dní sa chceli „schladiť“ aj naši prijímatelia sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania. Pán Socha zobral „chlapcov“ Roba, Vladka aj pána Cinu na neďalekú Domašu – Dobrú. Chlapi sa vykúpali, oddýchli, kochali sa prostredím a nechýbalo ani občerstvenie. Objednali si pizzu, na ktorej si spoločne pochutnali. Potom spoločne s novými zážitkami sa … celý článok

„Opekačka“ na dvore s kamarátmi z Krízového strediska a návšteva Archeoparku

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými kámošmi z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí CSS „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kámoši cestovali do Hanušoviec vlakom. Na dvore nášho zariadenia si prijímatelia opekali klobásky i slaninku, popri tom sa venovali pripraveným športovým disciplínam a hrám. Každý zo zúčastnených mal príjemné pocity zo skvelého dňa. „Deti“ sa pohostili, vyšantili, ale to nebolo všetko, pretože spoločne sme sa presunuli … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)