„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Disneyland – nafukovacie atrakcie pre deti

V zahraničí je pre deti veľkým fenoménom návšteva vysnívaného Disneylandu, no ani naše „deti“ nemusia byť smutné. Mesto Hanušovce nad Topľou nezabudlo ani tento rok na Deň detí. Na mestskom ihrisku pripravilo nafukovacie atrakcie pre deti, ktorého sme sa ako inak zúčastnili aj my. Na vstupe nás vítal nafukovací šašo. Bol tam veľký … celý článok

Divadielko „Martinko Klingáč“

Na pozvanie Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili divadelného predstavenia „Martinko Klingáč“. Postava Martinka Klingáča, známa nie len zo slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ale aj po celom svete, ožíva v činoherno-bábkovej rozprávke Divadla Portál. Predstavenie s pesničkami o nešikovnej Hanke, ktorej pomôže Martinko Klingáč vyriešiť situáciu, do ktorej sa nečakane dostala. Má to však háčik, musí … celý článok

„Cesta do rozprávky“

Na pozvanie Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou, sa prijímatelia domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania zúčastnili hudobno-dramatického predstavenia. Umelecká škola má tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Výtvarný odbor pripravil nádhernú scénu lesa. Spolu s ostatnými odbormi pripravili krásne predstavenie pre deti „Cesta do rozprávky“ s milým príbehom o líške, ktorej kozička obsadila domček. Ako to už v rozprávkach … celý článok

Deň matiek

DenMatiekDSSpo2017Každý deň v roku je jedinečný, výnimočný a  predsa je tu deň ešte o niečo mimoriadnejší  – Deň matiek.
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. S veľkým nadšením a láskou preto pripravovali naši prijímatelia pre svoje mamičky program, pohostenie, zdobili zariadenie.
Zámerom tohtoročného programu bolo priblížiť rodičom dni ich detí v domove sociálnych služieb.  Na pár dni sa tak zo všetkých obyvateľov zariadenia stali herci, kameramani aj režiséri.
Devätnásteho mája sme spoločne privítali v Domove sociálnych služieb na Važeckej ulici  v Prešove rodičov, predovšetkým mamičky všetkých našich prijímateľov sociálnych služieb. Vychovávateľka Mgr. Komlošová Miroslava privítala všetkých prítomných a odovzdala slovo pani riaditeľke MVDr. Anne Suchej, ktorá zahájila … celý článok

Návšteva „hanušovskej zmrzlinárne“

Za krásneho slnečného dňa sa všetci prijímatelia domova sociálnych služieb aj zariadenia podporovaného bývania, vybrali na prechádzku spojenú s malou maškrtou, akou je neodmysliteľne v letných dňoch zmrzlina. V Hanušovciach máme vychýrenú zmrzlináreň. Dokonca sa tu zastavil aj sám „majstro“ Karel Gott, keď cestoval na … celý článok

Deň matiek

Naši prijímatelia domova sociálnych služieb, si na Deň matiek pripravili pre svoje mamičky, babičky pekný program. Spievali pesničky a hovorili básničky. Takto sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a trpezlivosť. Aj keď sa mamičkám v očiach zaleskli slzy – boli to slzy šťastia a radosti z ich detí. Mamičkám našich prijímateľov prišiel zaspievať aj folklórny súbor Vargovčan, za čo im všetci ďakujeme. Mamičky na záver vystúpenia boli obdarované „košíkom kvetov“, ktorý … celý článok

Deň víťazstva nad fašizmom

Mesto Hanušovce nad Topľou a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad Topľou pozvali našich prijímateľov na deň 9. mája 2017, na pietnu spomienku pri príležitosti 72. výročia dňa víťazstva nad fašizmom. Spomienková slávnosť bola spojená s kladením vencov k Pamätníku hrdinov a bojovníkov proti fašizmu. O 9:00 hod. bol zraz účastníkov pri ZŠ, ktorí … celý článok

ĎAKUJEME za Vašu podporu a priazeň

Občianske združenie VÁNOK Vám ĎAKUJE za Vašu priazeň a podporu pri poukázaní dvoch percent z Vami už zaplatenej dane.

Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”. … celý článok

Prehliadka historických automobilov

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou a Veterán Šariš klub Prešov nás na deň 30. 04. 2017 pozvali na prehliadku historických automobilov. Prehliadka sa konala v čase od 9:30 do 11:30 na parkovisku pred Šóšovským kaštieľom (Malý kaštieľ). Prehliadky sa zúčastnili prijímatelia zariadenia podporovaného bývania, keďže … celý článok

Stavanie Mája

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Čo vlastne stavanie mája znamená? A čo symbolizuje ozdobený stromček?
Máje sa stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, bol vyjadrením želania poľnohospodárov, aby ich úroda  mala silu a dobrý rast. Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý je symbolom na jar sa obnovujúcej prírody.
Máj sa staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý, alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)