„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

E-mail: zo.cssslnecnydom(a)gmail.com
Tel.: 051/775 73 56

Zásady ochrany osobných údajov – PDF (321kB)

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)