„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

EON

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Važecká 3, 080 05 Prešov

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok 2017.

 

Druh sociálnej služby Forma poskytovanej sociálnej služby EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €
DSS pobytová týždenná 856,63
DSS ambulantná 655,79
ZPB pobytová celoročná 901,23
ŠSP ambulantná 7,00

V Prešove, 27. 02. 2018

 

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov v súlade s § 72 ods. 5, a ods.20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje ekonomický oprávnené náklady v štruktúre za predchádzajúci rozpočtový rok 2017.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (PDF 230kB)

V Prešove, 26. 04. 2018

MVDr. Anna Suchá  v. r.
riaditeľka CSS

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)