„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Deň otvorených dverí v KS Prešov

Dňa 23.10.2018 sa v Krízovom stredisku v Prešove konal „Deň otvorených dverí“. Cieľom tohto podujatia bolo sprístupniť a priblížiť verejnosti život klientov v zariadení.
Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program v podobe hudobno-tanečných vystúpení našich detičiek a tvorivých dielní, v ktorých prezentovali svoje výrobky naši zamestnanci a deti. Súčasťou programu bola obhliadka priestorov s podaním základných informácií o zariadení.
Svojou milou prítomnosťou nás potešili aj seniori z denného stacionára z Ľubotíc. Milé stretnutia, pohoda a chutné občerstvenie prispeli k prežitiu príjemných chvíľ v našom Krízovom stredisku. Vďaka za krásny deň patrí všetkým návštevníkom, detičkám a zamestnancom.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)