„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Archeopark je tu už štyri roky!, výročie Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie PSK, Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatského múzea v Krosne sa prijímatelia ZP zúčastnili na slávnosti pri príležitosti 4 rokov fungovania Archeoparku. Na úvod ich privítala pani riaditeľka múzea, príhovor mal aj pán riaditeľ Krosnianskeho múzea. Potom nasledovala prehliadka novej archeologickej expozície „Svet dávnych vekov“ a novej historickej expozície „Dessewffy – zabudnutý rod“ v kaštieli. Nasledovalo odhalenie začiatočnej/konečnej tabule Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty. Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. Prijímatelia sa veru nenudili. Vyskúšali si streľbu lukom, skúšali si nástroje, ktoré v dávnych dobách používali vojaci na bránenie pred nepriateľmi a taktiež vyskúšali pliesť košíky z prútia. Veľmi sa im v Archeoparku páčilo. Tešia sa na ďalšiu pripravenú akciu.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)