„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Krídla túžby

Krásny areál Spišského salaša pri Spišskom Podhradí dňa 22.júna 2018 privítal prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov už na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. Zároveň to bol 17. ročník „Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Toto podujatie organizoval DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.
Na úvod sa prihovorila pani riaditeľka zariadenia PhDr. Monika Ondrišová, PhD., ktorá srdečne privítala všetkých prítomných. Zároveň predstavila nového pána vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny, ktorým je Ing. Pavel Slaninka. Milým slovom sa prihovoril všetkým zúčastneným a poprial krásny umelecký zážitok. Po príjemných slovách sa prijímatelia prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru.
Naše CSS „Slnečný dom“ zatancovalo ľudový tanec na modernú skladbu skupiny HRDZA „Taká sa mi páči.“ Tanec sa páčil, dôkazom čoho bol veľký potlesk. V rámci súťažnej prehliadky predviedli prijímatelia svoj talent v tanci, speve ale aj v divadelných scénach. Po ukončení prezentácie jednotlivých zariadení nasledovalo vyhodnotenie, kde boli ocenení všetci účinkujúci ďakovným listom a milými darčekmi.
Prežili sme krásny deň v kruhu kamarátov a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže. Odchádzali sme plní zážitkov.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)