„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša.  Na tento výlet sa už  všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a  balili potrebné veci.  23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po nových zážitkoch.
Program pobytu bol zameraný na pohyb a zábavu.  Jeho súčasťou bol športový deň, ktorý obsahoval množstvo disciplín. Jednotlivé stanovištia boli zamerané na podporu pohybovej koordinácie a na podporu pozornosti. Každá disciplína bola ocenená „domašským toliarom“. Súťažiaci si po absolvovaní všetkých úloh vymenili nazbierané toliare za krásne ceny, čo ich radosť znásobilo.   Počas prechádzok po okolí sme mali možnosť vychutnávať  krásu tejto  rekreačnej oblasti.
Slniečko nám prialo a my sme vďaka tomu mohli časť pobytu stráviť  plávaním, hrami a cvičením v bazéne.  Súčasťou dobrého  výletu je  opekačka, tanec a hudba, ktoré nesmeli chýbať ani na našom pobyte.
Náš program aj priania sme naplnili a obohatení o nové zážitky sme sa šťastne  vrátili domov.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)