„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s rôznymi športovými, vedomostnými i skrášľujúcimi aktivitami. Po absolvovaní všetkých aktivít, zúčastnení prijímatelia z rôznych zariadení boli odmenení diplomom, medailou i balíčkami sladkostí. Radosť, nadšenie, smiech, dobrá nálada bola počuť z každej strany. Nasledovalo občerstvenie a vynikajúci guláš. Po načerpaní síl, vystúpil detský folklórny súbor Brezovička z Lipian. Ďakujeme zamestnancom, klientom RhS a dobrovoľníkom – študentkám Gymnázia za starostlivosť  o prijímateľov sociálnych služieb a za pozvanie. Tešíme sa o rok zas.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Komentáre sú uzatvorené.

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)