„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Slnečné stretnutie plné krásnych priateľstiev – Drienica

V dňoch 26. – 27.6. 2017 sme sa zúčastnili VI. ročníka stretnutia krízových stredísk, ktoré nieslo názov: „Slnečné stretnutie plné krásnych priateľstiev“. Toto stretnutie sa konalo v obci Drienica – konkrétne v hoteli Javorna. V tomto ročníku bolo organizátorom podujatia naše krízové stredisko – KS Prešov v spolupráci s KS Snina. Na toto […]

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša. Na tento výlet sa už všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a balili potrebné veci. 23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po […]

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako, rozprávali […]

Krídla túžby 2017

22. 06. 2017 sa Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove zúčastnil 7. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Festival sa konal v nádhernom prostredí Červeného Kláštora v areáli kúpeľov Smerdžonka. Zariadenia sociálnych služieb prezentovali svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť a svoj talent divadelným, speváckym alebo

[…]

Návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava – Deň energie

Dňa 19.06.2017 sme sa zúčastnili besiedky v knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove pri príležitosti Dňa energie 2017. V knižnici už na nás netrpezlivo čakala zamestnankyňa knižnice, ktorá pre nás prichystala plný stôl krásnych výrobkov. Najprv nám ukázala, ako sa dá vyrobiť z vyradených kníh krásna dekorácia: strany v knihách sa dajú rozličnými spôsobmi

[…]

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s […]

Zlatá rybka 2017

V dňoch 14 – 16. júna 2017 sa DSS Slnečný dom v Prešove zúčastnil 13. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka” , ktoré zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Podujatia sa zúčastnilo 10 zariadení zo Slovenska a 2 družstvá tvorili […]

„Posádkový deň detí“

Ku dňu detí aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a náučný program. Posádkový deň detí otvorili úvodným slovom veliteľ 2. mechanizovanej brigády a zároveň posádky Prešov, generál Ing. Martin Stoklasa a veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Ing. Róbert Tóth. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, […]

MDD v „Slnečnom dome“

Nuž a aký by bol MDD, ak aby sme pre naše deti nepripravili na tento deň zaujímavý program? Dohodli sme sa na športových súťažiach. Každý najprv súťažil jednotlivo a neskôr vo dvojiciach. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po absolvovaní disciplín ako odmenu vedúca zariadenia Mgr. Antolová odovzdala každému účastníkovi súťaže

[…]

Stretnutie s princeznou

Na Medzinárodný deň detí pripravilo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou prekvapenie pre svojich „malých“ návštevníkov. Aj naši zvedaví prijímatelia sociálnych služieb sa samozrejme vybrali do múzea pozrieť. Boli milo prekvapení, pretože ich sprevádzala princezná. Všetci sa tešili a každý sa s ňou

[…]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)