„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Canisterapia

Canisterapia je terapia pomocou psov. Je to terapia, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pre prijímateľov sociálnych služieb je zdrojom nových podnetov, spestrením života, odvádza pozornosť od vlastných problémov, vychováva k zodpovednosti a k empatii. Terapeutický psík pomáha zmierňovať agresivitu, […]

Športová olympiáda

„Hurá, ide sa športovať.“

S takýmto športovým nasadením sme sa dňa 28.8.2017 s našími prijímateľmi zúčastnili 2. ročníka „ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY“, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Areál „Bowling pri trati“ v Prešove sa zmenil na športovisko, ktoré privítalo prijímateľov soc. služieb z rôznych zariadení. Stretli sa tu športovci, ktorí si zmerali sily v rôznych disciplínach. […]

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša. Na tento výlet sa už všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a balili potrebné veci. 23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po […]

Krídla túžby 2017

22. 06. 2017 sa Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove zúčastnil 7. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Festival sa konal v nádhernom prostredí Červeného Kláštora v areáli kúpeľov Smerdžonka. Zariadenia sociálnych služieb prezentovali svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť a svoj talent divadelným, speváckym alebo

[…]

Zlatá rybka 2017

V dňoch 14 – 16. júna 2017 sa DSS Slnečný dom v Prešove zúčastnil 13. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka” , ktoré zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Podujatia sa zúčastnilo 10 zariadení zo Slovenska a 2 družstvá tvorili […]

Deň matiek

Každý deň v roku je jedinečný, výnimočný a predsa je tu deň ešte o niečo mimoriadnejší – Deň matiek. Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. S veľkým nadšením a láskou preto pripravovali naši prijímatelia pre svoje mamičky program, pohostenie, zdobili zariadenie. Zámerom tohtoročného programu bolo priblížiť rodičom dni […]

Stavanie Mája

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Čo vlastne stavanie mája znamená? A čo symbolizuje ozdobený stromček? Máje sa stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, bol vyjadrením želania poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový […]

Divadlo PORTÁL “Nebojsa”

Prostredie Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove sa opäť raz premenilo na divadelné javisko. V podaní divadla PORTÁL sa tu odohrala rozprávka “Nebojsa”. Prijímatelia domova sociálnych služieb si na predstavenie pozvali svojich kamarátov – žiakov Základnej školy Važeckej. Na spoločne strávené chvíle sa veľmi tešili. Dej rozprávky sa odohrával v dedinskom prostredí, […]

Dopoludnie s Dr. Klaunom a deťmi zo Základnej školy Važecká v Prešove

Trenčianska nadácia podporuje Fond Dr. Klauna, ktorý svojimi predstaveniami rozdáva úsmev ľuďom po celom Slovensku. Divadelní herci s rozličnými šašovinami prichádzajú do špeciálnych škôl, domovov sociálnych služieb, nemocníc, detských domovov, aby potešili svojich divákov. Neobišli ani našich prijímateľov sociálnych služieb a 15. 03. 2017 zavítal Dr. Klaun do nášho zariadenia – Domova sociálnych […]

Návšteva Okresnej knižnice v Prešove

Marec je označovaný, aj ako mesiac kníh. Naši prijímatelia sociálnych služieb dvakrát v mesiaci navštevujú pobočku knižnice P. O. Hviezdoslava v časti Šváby (mesto Prešov). Pani knihovníčka má vždy pre nich pripravený zaujímavý program. Rozpráva im o známych, aj o menej známych autoroch, o nových literárnych dielach. Čítajú si rôzne príbehy, ktoré neskôr […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)