„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Mikuláš v DSS v Prešove

Vianočné očakávanie nám zahajuje prvá horiaca sviečka na adventnom kalendári a príchod Mikuláša. Tohto roku k nám do domova sociálnych služieb zavítal Mikuláš so svojim milým sprievodom 5. 12. Privítali sme ho vianočným programom pretkaným vinšami, koledami a piesňami. Mikuláš to ocenil milým slovom a sladkou odmenou. Strach a neistota sa razom zmenili […]

Vianočné výstavné trhy

Prijímatelia soc. služieb v rámci rozvoja svojich pracovných zručností vykonávajú krásne výrobky, ktoré odprezentovali 04. 12. 2018 na „Prešovských vianočných trhoch“, ktoré boli organizované na Hlavnej ulici v Prešove. My sme vystavovali rôzne vianočné ozdoby, ikebany, ale aj tkané koberce, vankúše, hodvábne šatky, aj drevené výrobky zdobené servítkovou technikou- decupage. Ľudia sa zaujímali […]

Klaun

V našom zariadení máme vždy veselo. Dnes sme privítali Dr. Klauna, ktorého činnosť podporuje Trenčianska nadácia. Hneď pri vstupe do miestnosti vyčaril všetkým úsmev svojim pestrofarebným oblečením a maličkou gitarou, na ktorej hral a pri tom spieval veselú pesničku. Prijímatelia ho privítali veľkým potleskom. Pred očami im zrazu

[…]

Deň otvorených dverí v DSS Prešov

V deň Prešovského samosprávneho kraja sa v roku 2018 otvorili dvere pre verejnosť aj v zariadeniach sociálnych služieb. V Domove sociálnych služieb v Prešove bol pripravený program v podobe vystúpenia prijímateľov sociálnych služieb, po ktorom nasledovala beseda a kvíz o Prešovskom samosprávnom kraji. Všetci návštevníci si mohli prezrieť priestory zariadenia a zároveň sme […]

Účasť na výstave – Leonardium

Dňa 5. 10. sme sa vybrali na zážitkovú výstavu Leonardium, ktorá je realizovaná v Prešove. Táto výstava umožňuje svojim návštevníkom zoznámiť sa s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda da Vinci hravou a pútavou formou. Ešte pred jej navštívením sme si pripravili besedu, na ktorej sme sa oboznámili s umelcom jeho tvorbou a […]

Deň aktívneho dobrovoľníctva (DAD)

Tohto roku sa konal jedenásty ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva. V našom kraji naň vyzývalo Prešovské dobrovoľnícke centrum, ktoré ho pripravovalo, ako súčasť národného Týždňa dobrovoľníctva. Od 17. 9. – 29. 9. si každý záujemca o dobrovoľnícku prácu mohol vybrať z mnohých pripravovaných ponúk. V Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ boli pripravené možnosti rôznych […]

PORONIN – POĽSKO

V dňoch 9.9. až 17.9.2018 sme sa zúčastnili na projekte Europa in my eyes s miestom konania aktivít Poronin, Poľská republika. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Europskej únie a naše zariadenie bolo partnerom v tomto projekte. Projekt mal partnerov z Litvy, Slovinska a Slovenska. Projekt bol zameraný na tvorivosť a predstavovanie vlastnej […]

Týždenný výlet na Domaši

Pomaly prišli letné mesiace, kedy sa začínajú výlety a každý sa rozpráva, kde tohto roku pôjde. Aj my sme sa na besede s prijímateľmi rozprávali o tom, ktoré miesta navštívia, aké majú plány na leto. Hlavnou témou bol náš výlet na Domašu. Prijímatelia vyjadrovali svoje predstavy a návrhy. V pondelok ráno sme sa […]

Krídla túžby

Krásny areál Spišského salaša pri Spišskom Podhradí dňa 22.júna 2018 privítal prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov už na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. Zároveň to bol 17. ročník „Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Toto podujatie organizoval DSS sv. Jána z Boha v […]

Deti z Krízového strediska na návšteve v Domove sociálnych služieb v Prešove

Deň detí je sviatok, ktorého cieľom je urobiť deťom radosť. Nám, ale ešte deň pred týmto sviatkom prišli urobiť radosť práve deti, z Krízového strediska. Zorganizovali sme spoločné dopoludnie. Najprv naši prijímatelia sociálnych služieb z domova sociálnych služieb privítali hostí rezkým country tancom, po ktorom si zobrali slovo deti z Krízového strediska. Potešili […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)