„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Prijímatelia z Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove chytili „zlatú rybku“ na Zlatej rybke 2018

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove bol jedným z 9 družstiev, ktorí sa v dňoch 20. – 22. 6. 2018 zúčastnili 14. ročníka medzinárodných rybárskych pretekov pre mentálne postihnutých „Zlatá rybka 2018“. Podujatia sa zúčastnilo 9 zariadení zo Slovenska i zahraničia. Organizátorom je každoročne Domov sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec pod záštitou […]

„Stavanie mája“

V podvečer 1. mája tradične chlapci, muži, otcovia stavali v minulosti máje dievčatám. Táto pekná tradícia ožíva na mnohých miestach aj dnes. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove sa taktiež zapojil do realizácie tohto milého zvyku. V Domove sociálnych služieb v Prešove aj v Zariadení podporovaného bývania a Domove sociálnych služieb v […]

jQuery( document ).ready(function() { jQuery( ‘#example3_4574’ ).sliderPro({ //width width: “100%”, //height autoHeight: true, //autoplay autoplay: true, autoplayOnHover: ‘none’, autoplayDelay: 4000, arrows: true, buttons: true, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: true, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 120, thumbnailsPosition: ‘bottom’, centerImage: true, imageScaleMode: ‘cover’, allowScaleUp: true, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5,
autoplayDirection: ‘normal’,
touchSwipe: true,
fullScreen: true,
});
});

/* Layout 3 */
/* border */
#example3_4574 .sp-selected-thumbnail {
border: 4px solid #000000;
}

/* font + color */
.title-in {
font-family: Arial !important;
color: #000000 !important;
background-color: #FFFFFF !important;
opacity: 0.7 !important;
}
.desc-in {
font-family: Arial !important;
color: #FFFFFF !important;
background-color: #000000 !important;
opacity: 0.7 !important;
}

/* bullets color */
.sp-button {
border: 2px solid #000000 !important;
}
.sp-selected-button {
background-color: #000000 !important;
}

/* pointer color – bottom */
.sp-selected-thumbnail::before {
border-bottom: 5px solid #000000 !important;
}
.sp-selected-thumbnail::after {
border-bottom: 13px solid #000000 !important;
}

/* pointer color – top */

/* full screen icon */
.sp-full-screen-button::before {
color: #FFFFFF !important;
}

/* hover navigation icon color */
.sp-next-arrow::after, .sp-next-arrow::before {
background-color: #FFFFFF !important;
}
.sp-previous-arrow::after, .sp-previous-arrow::before {
background-color: #FFFFFF !important;
}

#example3_4574 .title-in {
color: #000000 !important;
font-weight: bolder;
text-align: center;
}

#example3_4574 .title-in-bg {
background: rgba(255, 255, 255, 0.7); !important;
white-space: unset !important;
max-width: 90%;
min-width: 40%;
transform: initial !important;
-webkit-transform: initial !important;
font-size: 14px !important;
}

#example3_4574 .desc-in {
color: #FFFFFF !important;
text-align: center;
}
#example3_4574 .desc-in-bg {
background: rgba(#000000, 0.7) !important;
white-space: unset !important;
width: 80% !important;
min-width: 30%;
transform: initial !important;
-webkit-transform: initial !important;
font-size: 13px !important;
}

@media (max-width: 640px) {
#example3_4574 .hide-small-screen {
display: none;
}
}

@media (max-width: 860px) {
#example3_4574 .sp-layer {
font-size: 18px;
}

#example3_4574 .hide-medium-screen {
display: none;
}
}
/* Custom CSS */

Veľkonočné výstavné trhy

Na pozvanie Centra sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej 5 v Prešove, sme sa zúčastnili Veľkonočných výstavných trhoch, ktoré sa konali v kinosále. Prijímatelia sociálnych služieb už niekoľko týždňov vopred vyrábali rozličné veľkonočné výrobky, či už vajíčka, zajačikov, ikebany. Všetci sa zapájali do prác a tak sa mohli pochváliť, kto pri čom pomáhal. […]

Vianočné trhy Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj pripravil v priestoroch svojho úradu vianočné trhy, na ktorých prezentovali pracovnú činnosť zariadenia sociálnych služieb, aj neziskové organizácie. Šesť poschodí budovy PSK sa zaplnilo nádhernými ručne vyrábanými výrobkami a vianočnými dekoráciami. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove taktiež prispel svojou účasťou na vianočných trhoch. Svoje výrobky prezentovali prijímatelia z […]

Deň Prešovského samosprávneho kraja

15. 11. sa už po ôsmykrát uskutočnil „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. V budove Úradu PSK sa konalo slávnostne otvorenie, ktoré zahájil svojim príhovorom predseda PSK Peter Chudík. Záujemcovia mohli v tento deň využiť bezplatný vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti krajskej samosprávy, aj poobedňajšie korčuľovanie v novootvorenej PSK aréne. Pre svojich návštevníkov […]

Krídla túžby

Tohto roku sme sa opäť stretli na šiestom ročníku regionálneho kola súťaže „Krídla túžby“ a šestnástom ročníku „Festivalu kultúrnych činnosti prijímateľov zariadení sociálnych služieb“. Podujatie organizoval Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie vo vzájomnej spolupráci s Domovom pre seniorov Stará Ľubovňa a Domovom sociálnych služieb Legnava. Program zahájila svojim príhovorom […]

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ ako partner v projekte FROM INTEGRATION TO TOLERANCE v poľskom Poronine

Úspešnosť niekoľkoročnej spolupráce prešovského Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ s POLSKIM STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSLOWYM z Jaworzna sa opätovne potvrdila realizáciou ďalšieho projektu From integration to tolerance, ktorý sa konal v dňoch 04. až 12. júna 2016 v Poronine. Medzinárodná Slovensko – poľská spolupráca medzi prešovským Centrom sociálnych služieb „Slnečný […]

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu, pričom krásnym znakom tohto obdobia je strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Stavanie mája patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. V minulosti ľudia verili, že týmto si zabezpečia zdravie, čistotu a […]

Veľkonočné trhy v DSS Volgogradská Prešov

Očakávanie veľkonočných sviatkov nám už každoročne spríjemňujú prípravy na veľkonočné trhy zariadení sociálnych služieb. Prijímatelia spolu so svojimi terapeutmi na pracovných terapiách usilovne pracovali, aby sa mohli na pripravovaných trhoch prezentovať a predviesť verejnosti svoju usilovnosť, šikovnosť. Naše zariadenie sa začalo napĺňať pestrými jarnými výrobkami. Taktiež sme si urobili besedu, kde sme si […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)