„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

ĎAKUJEME za Vašu podporu a priazeň

Občianske združenie VÁNOK Vám ĎAKUJE za Vašu priazeň a podporu pri poukázaní dvoch percent z Vami už zaplatenej dane.

Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”.

[…]

Nová doména pre našu www stránku

Možno ste si už všimli, že naša webová stránka sa otvára pod novým názvom domény www.css-slnecnydom-po.sk. Táto doména viac vystihuje názov nášho zariadenia, ktorý sme v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. upravili v auguste roku 2009. Keďže máme ešte veľa materiálov a odkazov na starý názov www.dssvazeckapo.sk, platnosť starej domény ponecháme […]

Poďakovanie

Pani poslankyňa NR SR Ing. Svetlana Pavlovičová nás v decembri minulého roka osobne navštívila, zaujímala sa ako sa máme čo robíme a zároveň čo by sme potrebovali. Rozlúčila sa s nami s prísľubom a prianím, že nás opäť navštívi a zároveň, že sa nám pokúsi pomôcť v skvalitňovaní poskytovania našich služieb. Ešte pred […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)