„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Furmanské preteky, Čierne nad Topľou

Obec Čierne nad Topľou býva každoročne dejiskom furmanských zápolení. Preteky furmanov sa v obci konajú od roku 2008. Diváci si okrem koní a ich výkonov na kolbišti uprostred dediny mohli pozrieť aj sprievodný program. Furmani a kone patria k slovenským tradíciám, preto chceli ukázať ich nasadenie pri práci, ktorá je náročná, a o […]

Zraz motorkárov, Hanušovce nad Topľou – Debrica

Aj tento rok Klub motorkárov zorganizoval pre nadšencov 6. ročník Stretnutia motorkárov – Výhon Debrica v Hanušovciach nad Topľou. Akcia sa konala 7. júla 2018. Program začal o 10:00 hod. zrazom účastníkov, registráciou a otvorením stretnutia. Nasledoval prejazd mestom a spanilá

[…]

Záhradná „grilovačka“

Príjemné dni sme si počas letných mesiacoch viackrát spestrili „grilovačkou“ v záhrade, ktorá neodmysliteľne patrí k letným mesiacom. Prijímatelia sa s nadšením zapájali do príprav. Chlapi zo zariadenia podporovaného bývania pomáhali pri založení ohňa, jeho udržiavaní a pridali sa aj k samotnému opekaniu. Čakanie na rozvoniavajúce dobroty si ostatní spestrovali rôznymi pohybovými hrami, […]

Lesná pedagogika – náučná beseda o lese

Na dnešný deň sme prijímateľom DSS a ZPB pripravili spolu s lesníkmi Bc. Martinom Ďuríkom a Danielom Koleničom z Lesnej správy Vranov nad Topľou – Zámutov náučnú hravú besedu o lese, o zvieratkách, ktoré tam žijú. Najprv prijímateľov skúšali aký majú čuch. Dávali im voňať škoricu, huby, bylinky…tým im chceli ukázať aký majú […]

Festival kvetov, výstava kvetov spojená s workshopom

Na pozvanie Ing. Aleny Vagaskej – majiteľky záhradníctva Sancia vo Vyšnolm Žipove sa aj naši prijímatelia zúčastnili dnes 18.06.2018 na Festivale kvetov. Záhradníctvo ponúka veľkoobchodný a maloobchodný predaj širokého sortimentu okrasných drevín, letničiek, trvaliek, byliniek, sadeníc zeleniny a okrasných tráv. Manžel pani Ing. Aleny Vagaskej pán Ing. Vladimír Vagaský je zas autorizovaným krajinným […]

Deň bez bariér v RhS Lipany

Dňa 13.06.2018 sa prijímatelia DSS a ZPB na pozvanie DSS v Brezovičke – Rehabilitačného strediska v Lipanoch zúčastnili 15. ročníka kultúrno-športového dňa pod názvom Deň bez bariér, so začiatkom o 9,00 hod. Po príchode do rehabilitačného strediska všetkých milo privítala vedúca zariadenia pani Mgr. Kvetoslava Kľocová. Okrem nášho zariadenia sa zúčastnili aj prijímatelia […]

Oslava 50tky prijímateľky Anny H.

Krásneho veku sa dňa 03. 06. 50 rokov dožila Anna Hatalová (naša Hana, Hanička). Na jej prianie osláviť svoje narodeniny sa v nasledujúci deň konala oslava. Prijímatelia si vyzdobili miestnosť, kde sa konala oslava. Ešte v piatok sa fúkali vo veľkom balóny. Hanina sestra s mamou nás pohostili jedlom aj zákuskom. Najprv sme […]

Posádkový deň detí

Aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a poučný program. Posádkový deň detí otvoril úvodným slovom podplukovník Ing. Pavel Kľučerovský, ktorý celú akciu moderoval. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, ktorý dynamickým preletom pozdravil davy návštevníkov aby potom nabral potrebnú výšku na vykonanie vzdušného výsadku. […]

„Kamarátky ježibabky“ – hudobno-dramatické predstavenie ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou sa prijímatelia DSS a ZPB zúčastnili hudobno-dramatického predstavenia „Kamarátky ježibabky“, ktoré sa konalo dňa 29.05.2018 so začiatkom o 9,15 hod. v Kultúrnom dome v Hanušovciach nad Topľou. Prijímatelia sa na rozprávku tešili. Išlo o modernú rozprávku o ježibabkách, kde sa predstavili odbory umeleckej školy […]

Deň matiek, kultúrny program prijímateľov pre mamy, staré mamy

Tradične ako každý rok aj tento rok prijímatelia nezabudli si uctiť svoje mamy, staré mamy a pozvali ich na malé posedenie. Pripravili si pre nich kultúrny program. Vedúca zariadenia najprv všetkých privítala. Potom prijímatelia zarecitovali a zaspievali mamám i starým mamám. Takto sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a

[…]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)