„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Ergoterapia na Grodzine

V rámci spolupráce nášho zariadenia a neziskovej organizácie Svätobor na neďalekom Grodzine boli „naši chlapci“ zo Zariadenia podporovaného bývania dnes dopoludnia pomôcť pánovi Ing. Radovi Makáňovi pri tvorbe nového rašeliniska. Prijímatelia tam síce boli len na dve hodinky, ale prišli celí natešení, ako ich tá práca bavila. Dohodli sme sa, že počas nasledujúcich […]

Sadenie zeleniny

Na tento deň sme si pripravili pre prijímateľov aktivitku, aby vedeli pomáhať aj doma s výsadbou zeleniny. „Naši chlapci“ zo zariadenia podporovaného bývania najprv pripravili pôdu pre výsadbu. Potom sa všetci prijímatelia chceli realizovať pri výsadbe. Nasadili sme hrach, cibuľku, mrkvu, petržlen, okrasné dyne, ktoré potom využijeme na hallowen, i chutné dyne hokkaido, kukuricu i

[…]

Skrášľovanie okolia

Keďže chceme mať pekné prostredie nielen v interiéri ale v exteriéri, rozhodli sme sa, že spoločne s prijímateľmi skrášlime okolie v areáli zariadenia. Najprv sme popresádzali staré muškáty a nasadili nové, ktoré krášlia okná budovy. Pri vchode do zariadenia sme si zasadili krásne červené begónie. Spolu s prijímateľmi sme vytvorili útulné miestečko na […]

Opri sa o mňa

Občianske združenie Milan Štefánik pozvalo aj naše zariadenie na 7.ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím „Opri sa o mňa“, ktoré sa konalo v nedeľu 25.marca 2018, zo začiatkom o 15.00 hod. v PKO Čierny orol, Prešov. Vystúpili Peter Cmorik, Martin Harich, Elevenhill, Mafia Corner. Akciu moderovali

[…]

Veľkonočné výstavné trhy v Centre sociálnych služieb Vita vitalis

Keďže každoročne sa zúčastňujeme veľkonočných výstavných trhov v zariadení CSS Vita Vitalis na Volgogradskej 5, v Prešove, neodmietli sme ani tento rok a prijali sme pozvanie pani riaditeľky tohto zariadenia Mgr. Ivety Nemčíkovej. Veľkonočné výstavné trhy sa konali v kinosále CSS. Po príchode do zariadenia bola veľká vrava, pretože každé zariadenie si najprv

[…]

Vítanie jari

Keďže sa blíži Veľká noc – vítanie jari si naši prijímatelia zo zamestnancami urobili po svojom. Prijímatelia chystali veľkonočné ozdoby na okná, na dvere, na nástenky. Vyrábali sa tu kvety z papiera, vtáčiky, bociany, maľovali sa obrázky, vajíčka… vo veľkom „bežala výroba“ veľkonočných zajacov z papiera, z dreva ale aj z rôznych látok. […]

Výstava výšiviek

Na výstavu kraslíc, obrazov, výšiviek, liturgických rúch s tematikou Veľkej noci pozvalo širokú verejnosť do svojich priestorov múzeum v Hanušovciach nad Topľou. “Aj keď sa sviatky každoročne opakujú, silnie v nás očakávanie, vrcholia duchovné i fyzické prípravy. Do tejto atmosféry už vyše 20 rokov vstupuje

[…]

Marec mesiac knihy

Návštevou knižnice v Šóšovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou si prijímatelia DSS a ZPB pripomenuli mesiac marec ako mesiac knihy. Marec, ako mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili

[…]

VII. ročník zimnej olympiády

Tohto roku sme čakali na sniežik, kým nám nenapadal, aby sme mohli zrealizovať zimnú olympiádu. Konečne nám nasnežilo, zima je aká má byť so snehom a tak sme pre prijímateľov DSS a ZPB pripravili VII. ročník zimnej olympiády – obľúbené športové podujatie našich prijímateľov, zamerané na upevňovanie jemnej a hrubej motoriky prostredníctvom primeraných […]

Čaro zimného zvykoslovia

Na pozvanie Krajského múzea v Prešove v spolupráci s Kaštieľom a Archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou sa naše zariadenie zúčastnilo dňa 23.1.2018 prvého podujatia z nového cyklu kultúrno-výchovných podujatí – „Okná do minulosti“ – Čaro zimného zvykoslovia. Pani riaditeľka múzea PhDr. Mária Kotorová, PhD. pútavo rozprávala všetkým zúčastneným o fašiangoch, o zvykoch a […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)