„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

VII. ročník zimnej olympiády

Tohto roku sme čakali na sniežik, kým nám nenapadal, aby sme mohli zrealizovať zimnú olympiádu. Konečne nám nasnežilo, zima je aká má byť so snehom a tak sme pre prijímateľov DSS a ZPB pripravili VII. ročník zimnej olympiády – obľúbené športové podujatie našich prijímateľov, zamerané na upevňovanie jemnej a hrubej motoriky prostredníctvom primeraných […]

Čaro zimného zvykoslovia

Na pozvanie Krajského múzea v Prešove v spolupráci s Kaštieľom a Archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou sa naše zariadenie zúčastnilo dňa 23.1.2018 prvého podujatia z nového cyklu kultúrno-výchovných podujatí – „Okná do minulosti“ – Čaro zimného zvykoslovia. Pani riaditeľka múzea PhDr. Mária Kotorová, PhD. pútavo rozprávala všetkým zúčastneným o fašiangoch, o zvykoch a […]

73. výročie oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia územia Slovenska sa dňa 19. 1. 2018 o 10,00 hod. konal pietny akt spojený s kladením vencov pri pomníku obetiam SNP. Aj naši prijímatelia domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania sa zúčastnili tejto udalosti. Príhovor predniesol primátor mesta pán Štefan Straka, potom pani

[…]

Vianočná besiedka

Každoročne si naši prijímatelia pozývajú na vianočnú besiedku rodičov, starých rodičov. Pripravujú príjemné posedenie pri jedličke a betleheme, ktorý tento rok vyrobil pán Socha. Prijímatelia svojim hosťom spríjemnili posedenie pripraveným hudobným programom a občerstvením. Pozvanie prijali aj žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy z Hanušoviec nad Topľou, ktorí všetkým prítomným

[…]

Vianočné trhy vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou

V nedeľu 10. decembra 2017 sa v priestoroch Veľkého kaštieľa konalo tradičné vianočné popoludnie. Nechýbalo tu slovo o vianočných zvykoch na Šariši i Zemplíne a rôzne vianočné ozdoby. V neposlednom rade sa návštevníci dozvedeli nové poznatky z najnovších výskumov o šľachtickom rode Dessewffyocov, ktorý tento kaštieľ vlastnili. Už pri vstupe do výstavných priestorov […]

Mikuláš

Dnes k nám zavítal Mikuláš, aby odovzdal našim prijímateľom darčeky. Prišli s ním aj anjelik s čertom. Mikulášovi všetci spoločne zaspievali koledu a potom každý zvlášť zarecitoval básničku, za čo bol obdarovaní darčekom. Darčeky dostali aj

[…]

Beseda o Martinovi na bielom koni

Besedu o Martinovi na bielom koni prišla našim prijímateľom urobiť pani riaditeľka mestskej knižnice v Hanušovciach nad Topľou pani Mgr. Ľubica Tomková. Veľmi pútavo rozprávala o pranostikách, o tom kto bol vlastne Martin na bielom koni. Táto pranostika znamenala príchod zimy a už v minulosti sa prvý sneh očakával práve na Martina. Neplatí […]

Šarkaniáda

Ťažko si predstaviť, že by sa šarkany púšťali v zime, v lete a či na jar. Šarkany bezpochyby patria k jeseni. Jeseň je obdobím šarkanov. Stali sa akýmsi symbolom tohto obdobia, pretože je to práve jeseň, ktorá nám ponúka najvhodnejšie poveternostné podmienky na ich púšťanie. Šarkaniáda – spojená s výrobou šarkanov. Neodmysliteľnou akciou […]

Hallowen

Dnes sme si v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania pripravili Hellowen. Prijímatelia sociálnych služieb si obliekli hellowenské kostýmy. Najväčšia radosť bola z čarodejníckych klobúkoch. Najprv sme vyrezávali z tekvíc rôzne „masky“, malé tekvičky sme ozdobili gombíkmi, semienkami, lístím, vlnou a niťami. Nasledovalo vymaľovávanie tekvíc. Fantázii sa

[…]

Zatváranie brány v Archeoparku

Aj keď príroda už nezvratne ukazuje svoju jesennú tvár, Archeopark Živá archeológia bol ešte stále otvorený pre návštevníkov. Jeho bránu symbolicky zatvorili 20.10.2017 v predvečer Medzinárodného dňa archeológie. Tradične nemohli v Archeoparku chýbať prijímatelia zariadenia podporovaného bývania a tentokrát aj prijímatelia nášho domova sociálnych služieb. Spoločne zažili vzrušujúce doobedie v živom archeologickom múzeu […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)