„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Deň otvorených dverí

Dňa 23.10.2018 sa na pracovisku CSS „Slnečný dom“ v DSS a ZPB v Hanušovciach nad Topľou konal „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. Slávnostné otvorenie so začiatkom o 10,00 hod. mala vedúca zariadenia pani Mgr. Viera Antolová, ktorá privítala hostí, oboznámila ich so zariadením a službách, ktoré sa v ňom poskytujú. Nasledoval kultúrny program s […]

Archeopark je tu už štyri roky!, výročie Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie PSK, Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatského múzea v Krosne sa prijímatelia ZP zúčastnili na slávnosti pri príležitosti 4 rokov fungovania Archeoparku. Na úvod ich privítala pani riaditeľka múzea, príhovor mal aj pán riaditeľ Krosnianskeho múzea. Potom nasledovala prehliadka novej archeologickej expozície „Svet dávnych […]

Deň dobrovoľníctva, kreatívny deň – úprava exteriéru a výroba exteriérových dekorácií

Každoročne sa na celom Slovensku konajú dni dobrovoľníctva. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 201-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tohto roku je v dňoch 17.9. – 29.9.2018. Naše zariadenie sa do projektu zapojí dňa 21.9.2018. My sme si v zariadení […]

Svet živej archeológie, návšteva archeoparku v Hanušovciach n/T.

PSK, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatské múzeum v Krosne nás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie dobudovaného Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, ktorého sme sa zúčastnili s prijímateľmi DSS a ZPB. Program sa začal zvučkou Archeoparku, potom bolo predstavenie projektu a jeho výstupov, príhovory […]

Hanušovský jarmok

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 31. augusta a 1. septembra. Na jubilejnom 27. ročníku bolo približne 60 stánkov. My sme sa vybrali na potulky po jarmoku s prijímateľmi DSS a ZPB. Najviac sa páčili stánky s remeselníckymi výrobkami a samozrejme s perníkmi. Nechýbal […]

Návšteva archeoparku

Návštevníci archeoparku v Hanušovciach nad Topľou sa formou zážitku dozvedeli, ako sa ľudia od doby kamennej obliekali a zdobili. Počas druhého podujatia v rámci projektu „Priblížiť si históriu prácou vlastných rúk“ si mohli aj naši prijímatelia ZPB vyrobiť vlastnú ozdobu. Podujatie bolo určené najmä tým, ktorí sú

[…]

„Opekačka“ na dvore s kamarátmi z Krízového strediska a návšteva Archeoparku

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými kámošmi z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí CSS „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kámoši cestovali do Hanušoviec vlakom. Na dvore nášho zariadenia si prijímatelia opekali klobásky i slaninku, popri tom sa venovali pripraveným športovým disciplínam a hrám. Každý zo zúčastnených mal […]

Furmanské preteky, Čierne nad Topľou

Obec Čierne nad Topľou býva každoročne dejiskom furmanských zápolení. Preteky furmanov sa v obci konajú od roku 2008. Diváci si okrem koní a ich výkonov na kolbišti uprostred dediny mohli pozrieť aj sprievodný program. Furmani a kone patria k slovenským tradíciám, preto chceli ukázať ich nasadenie pri práci, ktorá je náročná, a o […]

Zraz motorkárov, Hanušovce nad Topľou – Debrica

Aj tento rok Klub motorkárov zorganizoval pre nadšencov 6. ročník Stretnutia motorkárov – Výhon Debrica v Hanušovciach nad Topľou. Akcia sa konala 7. júla 2018. Program začal o 10:00 hod. zrazom účastníkov, registráciou a otvorením stretnutia. Nasledoval prejazd mestom a spanilá

[…]

Záhradná „grilovačka“

Príjemné dni sme si počas letných mesiacoch viackrát spestrili „grilovačkou“ v záhrade, ktorá neodmysliteľne patrí k letným mesiacom. Prijímatelia sa s nadšením zapájali do príprav. Chlapi zo zariadenia podporovaného bývania pomáhali pri založení ohňa, jeho udržiavaní a pridali sa aj k samotnému opekaniu. Čakanie na rozvoniavajúce dobroty si ostatní spestrovali rôznymi pohybovými hrami, […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)