„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Hanušovský jarmok – 26.ročník

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 1. a 2. septembra. Na jubilejnom 26. ročníku bolo približne 60 stánkov. Prijímatelia zariadenia podporovaného bývania sa vybrali na potulky jarmokom. Zastavili sa takmer pri každom stánku. „ nakúpili si retiazky a náramky. V podvečer prijímatelia ZPB navštívili […]

Akcia v archeoparku

V sobotu 26.8.2017 sa v archeoparku uskutočnila Živá archeológia. Archeofestival zo série Stretnutia s dejinami v archeoparku (projekt podporený FPU). Podujatie pod názvom “Kelti doby železnej” priblížilo život prvého historicky známeho etnika na našom území a umožnilo nahliadnuť do obydlia tajuplných Keltov, do sveta ich remesla, vojenstva, mýtov či do ich kuchyne. Prijímatelia […]

„Opekačka“ s kamarátmi

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými „kámošmi“ z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí pod Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kamaráti cestovali vlakom, my sme ich čakali pred Vlastivedným múzeom a spolu sa išli poobzerať po múzeu, a po archeoparku. Boli prekvapení, koľko výstavných exponátov […]

Furmanské preteky

Tradícia furmanských pretekov v Čiernom nad Topľou pochádza z čias Veľkomoravskej vlastne Veľkoslovenskej a nebojme sa konečne nahlas povedať, že Veľkozemplínskej ríše, kedy rozvíjajúci sa medzinárodný obchod s Bystranskou Ščevicou spôsobil významný nárast počtu poskytovateľov dopravných a špeditérskych, v tom čase furmanských, služieb v Čiernom nad Topľou a okolí. Kráľ Svätopluk založil tieto […]

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako, rozprávali […]

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s […]

„Posádkový deň detí“

Ku dňu detí aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a náučný program. Posádkový deň detí otvorili úvodným slovom veliteľ 2. mechanizovanej brigády a zároveň posádky Prešov, generál Ing. Martin Stoklasa a veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Ing. Róbert Tóth. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, […]

MDD v „Slnečnom dome“

Nuž a aký by bol MDD, ak aby sme pre naše deti nepripravili na tento deň zaujímavý program? Dohodli sme sa na športových súťažiach. Každý najprv súťažil jednotlivo a neskôr vo dvojiciach. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po absolvovaní disciplín ako odmenu vedúca zariadenia Mgr. Antolová odovzdala každému účastníkovi súťaže

[…]

Stretnutie s princeznou

Na Medzinárodný deň detí pripravilo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou prekvapenie pre svojich „malých“ návštevníkov. Aj naši zvedaví prijímatelia sociálnych služieb sa samozrejme vybrali do múzea pozrieť. Boli milo prekvapení, pretože ich sprevádzala princezná. Všetci sa tešili a každý sa s ňou

[…]

Disneyland – nafukovacie atrakcie pre deti

V zahraničí je pre deti veľkým fenoménom návšteva vysnívaného Disneylandu, no ani naše „deti“ nemusia byť smutné. Mesto Hanušovce nad Topľou nezabudlo ani tento rok na Deň detí. Na mestskom ihrisku pripravilo nafukovacie atrakcie pre deti, ktorého sme sa ako inak zúčastnili aj my. Na vstupe nás vítal nafukovací šašo. Bol tam veľký

[…]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)