„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Zatváranie brány v Archeoparku

Aj keď príroda už nezvratne ukazuje svoju jesennú tvár, Archeopark Živá archeológia bol ešte stále otvorený pre návštevníkov. Jeho bránu symbolicky zatvorili 20.10.2017 v predvečer Medzinárodného dňa archeológie. Tradične nemohli v Archeoparku chýbať prijímatelia zariadenia podporovaného bývania a tentokrát aj prijímatelia nášho domova sociálnych služieb. Spoločne zažili vzrušujúce doobedie v živom archeologickom múzeu […]

Deň úcty k starším

Tento rok sme pozvali rodičov a starých rodičov na malé posedenie v priestoroch domova sociálnych služieb ku Dňu úcty k starším. Najprv Mgr. Antolová privítala hostí a po úvodných slovách nasledoval kultúrny program, ktorý nacvičili prijímatelia sociálnych služieb spoločne s ergoterapeutkami. Predniesli básničky a zaspievali dojímavú pesničku. Program ukončili tancom, spoločnou choreografiou na […]

Ovocie a zelenina

Každoročne v čase zberu ovocia a zeleniny si naši prijímatelia robia výstavku z produktov, ktoré dopestovali rodičia a čo sa urodilo v daný rok. Každý si priniesol ovocie a zeleninu, z ktorej chcel niečo vytvoriť (nejakú postavičku, dokresliť,…). Ovocie a zeleninu ozdobovali podľa vlastnej fantázie. Neskôr ich rôznymi technikami stvárnili napr. maľovali na […]

Deň dobrovoľníctva – kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia

Naše zariadenie sa dňa 22.09.2017 zapojilo do Dňa aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. Pre dobrovoľníkov sme pripravili rôzne aktivity pod názvom ,,Kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia“. V tomto roku sa zapojilo osem dobrovoľníkov – rodičia prijímateľov zariadenia DSS v Hanušovciach nad Topľou, ďalej prišla pomôcť pani susedka a absolventka štúdia Pedagogickej a […]

Beseda o lesných zvieratách

Na tento deň si prijímatelia domova sociálnych služieb aj zariadenia podporovaného bývania pripravili besedu o lesných zvieratkách a o poľovníkoch. Sociálna pracovníčka priniesla poľovnícky oblek. Samozrejme, že všetci si ho hneď chceli vyskúšať. Obliekali sa a fotili, to bolo ale radosti. Rozprávali sme sa, aké lesné zvieratká poznajú. Vymenovali, ktoré žijú v lese, […]

Hanušovský jarmok – 26.ročník

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 1. a 2. septembra. Na jubilejnom 26. ročníku bolo približne 60 stánkov. Prijímatelia zariadenia podporovaného bývania sa vybrali na potulky jarmokom. Zastavili sa takmer pri každom stánku. „ nakúpili si retiazky a náramky. V podvečer prijímatelia ZPB navštívili […]

Akcia v archeoparku

V sobotu 26.8.2017 sa v archeoparku uskutočnila Živá archeológia. Archeofestival zo série Stretnutia s dejinami v archeoparku (projekt podporený FPU). Podujatie pod názvom “Kelti doby železnej” priblížilo život prvého historicky známeho etnika na našom území a umožnilo nahliadnuť do obydlia tajuplných Keltov, do sveta ich remesla, vojenstva, mýtov či do ich kuchyne. Prijímatelia […]

„Opekačka“ s kamarátmi

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými „kámošmi“ z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí pod Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kamaráti cestovali vlakom, my sme ich čakali pred Vlastivedným múzeom a spolu sa išli poobzerať po múzeu, a po archeoparku. Boli prekvapení, koľko výstavných exponátov […]

Furmanské preteky

Tradícia furmanských pretekov v Čiernom nad Topľou pochádza z čias Veľkomoravskej vlastne Veľkoslovenskej a nebojme sa konečne nahlas povedať, že Veľkozemplínskej ríše, kedy rozvíjajúci sa medzinárodný obchod s Bystranskou Ščevicou spôsobil významný nárast počtu poskytovateľov dopravných a špeditérskych, v tom čase furmanských, služieb v Čiernom nad Topľou a okolí. Kráľ Svätopluk založil tieto […]

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako, rozprávali […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)