„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako, rozprávali […]

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s […]

„Posádkový deň detí“

Ku dňu detí aj tento rok pripravili na Leteckej základni v Prešove hravý a náučný program. Posádkový deň detí otvorili úvodným slovom veliteľ 2. mechanizovanej brigády a zároveň posádky Prešov, generál Ing. Martin Stoklasa a veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Ing. Róbert Tóth. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, […]

MDD v „Slnečnom dome“

Nuž a aký by bol MDD, ak aby sme pre naše deti nepripravili na tento deň zaujímavý program? Dohodli sme sa na športových súťažiach. Každý najprv súťažil jednotlivo a neskôr vo dvojiciach. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po absolvovaní disciplín ako odmenu vedúca zariadenia Mgr. Antolová odovzdala každému účastníkovi súťaže

[…]

Stretnutie s princeznou

Na Medzinárodný deň detí pripravilo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou prekvapenie pre svojich „malých“ návštevníkov. Aj naši zvedaví prijímatelia sociálnych služieb sa samozrejme vybrali do múzea pozrieť. Boli milo prekvapení, pretože ich sprevádzala princezná. Všetci sa tešili a každý sa s ňou

[…]

Disneyland – nafukovacie atrakcie pre deti

V zahraničí je pre deti veľkým fenoménom návšteva vysnívaného Disneylandu, no ani naše „deti“ nemusia byť smutné. Mesto Hanušovce nad Topľou nezabudlo ani tento rok na Deň detí. Na mestskom ihrisku pripravilo nafukovacie atrakcie pre deti, ktorého sme sa ako inak zúčastnili aj my. Na vstupe nás vítal nafukovací šašo. Bol tam veľký

[…]

Divadielko „Martinko Klingáč“

Na pozvanie Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili divadelného predstavenia „Martinko Klingáč“. Postava Martinka Klingáča, známa nie len zo slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ale aj po celom svete, ožíva v činoherno-bábkovej rozprávke Divadla Portál. Predstavenie s pesničkami o nešikovnej Hanke, ktorej pomôže Martinko Klingáč vyriešiť situáciu, do ktorej […]

„Cesta do rozprávky“

Na pozvanie Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou, sa prijímatelia domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania zúčastnili hudobno-dramatického predstavenia. Umelecká škola má tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Výtvarný odbor pripravil nádhernú scénu lesa. Spolu s ostatnými odbormi pripravili krásne predstavenie pre deti „Cesta do rozprávky“ s milým príbehom o líške, […]

Návšteva „hanušovskej zmrzlinárne“

Za krásneho slnečného dňa sa všetci prijímatelia domova sociálnych služieb aj zariadenia podporovaného bývania, vybrali na prechádzku spojenú s malou maškrtou, akou je neodmysliteľne v letných dňoch zmrzlina. V Hanušovciach máme vychýrenú zmrzlináreň. Dokonca sa tu zastavil aj sám „majstro“ Karel Gott, keď cestoval na

[…]

Deň matiek

Naši prijímatelia domova sociálnych služieb, si na Deň matiek pripravili pre svoje mamičky, babičky pekný program. Spievali pesničky a hovorili básničky. Takto sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a trpezlivosť. Aj keď sa mamičkám v očiach zaleskli slzy – boli to slzy šťastia a radosti z ich detí. Mamičkám našich prijímateľov prišiel zaspievať […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)