„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Opri sa o mňa

Občianske združenie Milan Štefánik pozvalo aj naše zariadenie na 7.ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím „Opri sa o mňa“, ktoré sa konalo v nedeľu 25.marca 2018, zo začiatkom o 15.00 hod. v PKO Čierny orol, Prešov. Vystúpili Peter Cmorik, Martin Harich, Elevenhill, Mafia Corner. Akciu moderovali

[…]

Veľkonočné výstavné trhy v Centre sociálnych služieb Vita vitalis

Keďže každoročne sa zúčastňujeme veľkonočných výstavných trhov v zariadení CSS Vita Vitalis na Volgogradskej 5, v Prešove, neodmietli sme ani tento rok a prijali sme pozvanie pani riaditeľky tohto zariadenia Mgr. Ivety Nemčíkovej. Veľkonočné výstavné trhy sa konali v kinosále CSS. Po príchode do zariadenia bola veľká vrava, pretože každé zariadenie si najprv

[…]

Vítanie jari

Keďže sa blíži Veľká noc – vítanie jari si naši prijímatelia zo zamestnancami urobili po svojom. Prijímatelia chystali veľkonočné ozdoby na okná, na dvere, na nástenky. Vyrábali sa tu kvety z papiera, vtáčiky, bociany, maľovali sa obrázky, vajíčka… vo veľkom „bežala výroba“ veľkonočných zajacov z papiera, z dreva ale aj z rôznych látok. […]

Výstava výšiviek

Na výstavu kraslíc, obrazov, výšiviek, liturgických rúch s tematikou Veľkej noci pozvalo širokú verejnosť do svojich priestorov múzeum v Hanušovciach nad Topľou. “Aj keď sa sviatky každoročne opakujú, silnie v nás očakávanie, vrcholia duchovné i fyzické prípravy. Do tejto atmosféry už vyše 20 rokov vstupuje

[…]

Marec mesiac knihy

Návštevou knižnice v Šóšovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou si prijímatelia DSS a ZPB pripomenuli mesiac marec ako mesiac knihy. Marec, ako mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili

[…]

VII. ročník zimnej olympiády

Tohto roku sme čakali na sniežik, kým nám nenapadal, aby sme mohli zrealizovať zimnú olympiádu. Konečne nám nasnežilo, zima je aká má byť so snehom a tak sme pre prijímateľov DSS a ZPB pripravili VII. ročník zimnej olympiády – obľúbené športové podujatie našich prijímateľov, zamerané na upevňovanie jemnej a hrubej motoriky prostredníctvom primeraných […]

Čaro zimného zvykoslovia

Na pozvanie Krajského múzea v Prešove v spolupráci s Kaštieľom a Archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou sa naše zariadenie zúčastnilo dňa 23.1.2018 prvého podujatia z nového cyklu kultúrno-výchovných podujatí – „Okná do minulosti“ – Čaro zimného zvykoslovia. Pani riaditeľka múzea PhDr. Mária Kotorová, PhD. pútavo rozprávala všetkým zúčastneným o fašiangoch, o zvykoch a […]

73. výročie oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia územia Slovenska sa dňa 19. 1. 2018 o 10,00 hod. konal pietny akt spojený s kladením vencov pri pomníku obetiam SNP. Aj naši prijímatelia domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania sa zúčastnili tejto udalosti. Príhovor predniesol primátor mesta pán Štefan Straka, potom pani

[…]

Vianočná besiedka

Každoročne si naši prijímatelia pozývajú na vianočnú besiedku rodičov, starých rodičov. Pripravujú príjemné posedenie pri jedličke a betleheme, ktorý tento rok vyrobil pán Socha. Prijímatelia svojim hosťom spríjemnili posedenie pripraveným hudobným programom a občerstvením. Pozvanie prijali aj žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy z Hanušoviec nad Topľou, ktorí všetkým prítomným

[…]

Vianočné trhy vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou

V nedeľu 10. decembra 2017 sa v priestoroch Veľkého kaštieľa konalo tradičné vianočné popoludnie. Nechýbalo tu slovo o vianočných zvykoch na Šariši i Zemplíne a rôzne vianočné ozdoby. V neposlednom rade sa návštevníci dozvedeli nové poznatky z najnovších výskumov o šľachtickom rode Dessewffyocov, ktorý tento kaštieľ vlastnili. Už pri vstupe do výstavných priestorov […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)