„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Vianočná besiedka

Tradične pred najkrajšími sviatkami v roku si naši prijímatelia pripravujú kultúrny program, učia sa básničky a pesničky na vianočnú besiedku, na ktorú si pozývajú rodičov, starých rodičov. Tento rok sa vianočná besiedka konala 18. 12. 2018. Všetci sa od rána tešili, ako budú vystupovať, ako potešia svojich blízkych. O 13:00 hod. sa besiedka […]

Mikuláš

Ani dnes na deň svätého Mikuláša na nás Mikuláš nezabudol a zavítal medzi nás, aby odovzdal našim prijímateľom darčeky. Prišli s ním aj dvaja anjelikovia a čert, v Mikulášovi všetci spoločne zaspievali koledu a potom každý zvlášť mal nejakú básničku keď si šiel pre darček. Darčeky dostali aj

[…]

Vyrezávanie tekvíc a zdobenie

Keďže rodičia prijímateľov do zariadenia priniesli úrodu zeleniny, ovocia, naši prijímatelia s ergo-terapeutkami si na dnes pripravili aktivitu tvorivej zručnosti a vyrezávali z tekvíc rôzne postavičky. Maľovali, zdobili rôznymi materiálmi. Veľmi sa im táto činnosť, kde môžu zapojiť svoju fantáziu páčila a tešili sa z toho.

[…]

Deň otvorených dverí

Dňa 23.10.2018 sa na pracovisku CSS „Slnečný dom“ v DSS a ZPB v Hanušovciach nad Topľou konal „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. Slávnostné otvorenie so začiatkom o 10,00 hod. mala vedúca zariadenia pani Mgr. Viera Antolová, ktorá privítala hostí, oboznámila ich so zariadením a službách, ktoré sa v ňom poskytujú. Nasledoval kultúrny program s […]

Archeopark je tu už štyri roky!, výročie Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou

Na pozvanie PSK, Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatského múzea v Krosne sa prijímatelia ZP zúčastnili na slávnosti pri príležitosti 4 rokov fungovania Archeoparku. Na úvod ich privítala pani riaditeľka múzea, príhovor mal aj pán riaditeľ Krosnianskeho múzea. Potom nasledovala prehliadka novej archeologickej expozície „Svet dávnych […]

Deň dobrovoľníctva, kreatívny deň – úprava exteriéru a výroba exteriérových dekorácií

Každoročne sa na celom Slovensku konajú dni dobrovoľníctva. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 201-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tohto roku je v dňoch 17.9. – 29.9.2018. Naše zariadenie sa do projektu zapojí dňa 21.9.2018. My sme si v zariadení […]

Svet živej archeológie, návšteva archeoparku v Hanušovciach n/T.

PSK, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou a Podkarpatské múzeum v Krosne nás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie dobudovaného Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, ktorého sme sa zúčastnili s prijímateľmi DSS a ZPB. Program sa začal zvučkou Archeoparku, potom bolo predstavenie projektu a jeho výstupov, príhovory […]

Hanušovský jarmok

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 31. augusta a 1. septembra. Na jubilejnom 27. ročníku bolo približne 60 stánkov. My sme sa vybrali na potulky po jarmoku s prijímateľmi DSS a ZPB. Najviac sa páčili stánky s remeselníckymi výrobkami a samozrejme s perníkmi. Nechýbal […]

Návšteva archeoparku

Návštevníci archeoparku v Hanušovciach nad Topľou sa formou zážitku dozvedeli, ako sa ľudia od doby kamennej obliekali a zdobili. Počas druhého podujatia v rámci projektu „Priblížiť si históriu prácou vlastných rúk“ si mohli aj naši prijímatelia ZPB vyrobiť vlastnú ozdobu. Podujatie bolo určené najmä tým, ktorí sú

[…]

„Opekačka“ na dvore s kamarátmi z Krízového strediska a návšteva Archeoparku

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými kámošmi z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí CSS „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kámoši cestovali do Hanušoviec vlakom. Na dvore nášho zariadenia si prijímatelia opekali klobásky i slaninku, popri tom sa venovali pripraveným športovým disciplínam a hrám. Každý zo zúčastnených mal […]

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)