„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Canisterapia

           Canisterapia je terapia pomocou psov.  Je to terapia,  pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pre prijímateľov sociálnych služieb je zdrojom nových podnetov, spestrením života, odvádza pozornosť od vlastných problémov, vychováva k zodpovednosti a k empatii. Terapeutický psík pomáha zmierňovať agresivitu, zlepšuje spoločenské správanie, znižuje pocit osamelosti a uzavretosti.
Aj naše zariadenie navštevujú terapeutické psy s pani terapeutkou Jankou, ktorá nás dňa 14.9.2017 pozvala k sebe domov, aby nám tak umožnila kontakt so … celý článok

Športová olympiáda

     „Hurá, ide sa športovať.“

S takýmto športovým nasadením sme sa dňa 28.8.2017 s našími prijímateľmi zúčastnili 2. ročníka „ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY“, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Areál „Bowling pri trati“ v Prešove sa zmenil na športovisko, ktoré privítalo prijímateľov soc. služieb z rôznych zariadení. Stretli sa tu športovci, ktorí si zmerali sily v rôznych disciplínach.
Olympiádu otvorila príhovorom vedúca oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb Ing. Tatiana Pavľučuková. Všetkým popriala … celý článok

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša.  Na tento výlet sa už  všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a  balili potrebné veci.  23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po nových zážitkoch.
Program pobytu bol zameraný na … celý článok

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci  prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako,  rozprávali im o význame a dôležitosti takéhoto triedenia pre nás, pre prírodu, pre spoločnosť. Následne sa všetci pustili do práce a vytvorili si zo starých … celý článok

Krídla túžby 2017

22. 06. 2017 sa Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove zúčastnil 7. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Festival sa konal  v nádhernom prostredí Červeného Kláštora v areáli kúpeľov Smerdžonka.
Zariadenia sociálnych služieb prezentovali svoju šikovnosť, tvorivosť, nápaditosť a svoj talent divadelným, speváckym alebo … celý článok

Lipany – Deň bez bariér

Aj v tomto roku naši prijímatelia sociálnych služieb prijali pozvanie už na 14. ročník ,,Dňa bez bariér“ – športových a zábavných stretnutí detí z rehabilitačných stredísk na území Prešovského kraja, ktoré sa každoročne koná v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch. Po privítaní a občerstvení sa zúčastnili súťaží na dvore RhS. Pripravené boli stanovištia s rôznymi športovými, vedomostnými i skrášľujúcimi aktivitami. Po absolvovaní všetkých aktivít, zúčastnení prijímatelia z rôznych zariadení boli odmenení diplomom, medailou i … celý článok

Zlatá rybka 2017

V dňoch 14 – 16. júna 2017 sa DSS Slnečný dom v Prešove zúčastnil 13. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom „Zlatá rybka” , ktoré zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec.
Podujatia sa zúčastnilo 10 zariadení zo Slovenska a 2 družstvá tvorili priatelia z Maďarska a Čiech.
Každé  družstvo tvorili 4 klienti.
Trojdňové podujatie sa začínalo tradične príchodom všetkých účastníkov do zariadenia, kde ich už čakali postavené stany, rybárska výstroj a  rozvoniaval obed.
Po ubytovaní, oddychu a krátkej porade s vedúcimi družstiev o programe, sa všetci účastníci presunuli k rybníku, kde sa mala … celý článok

„Posádkový deň detí“

Ku dňu detí aj tento rok pripravili  na Leteckej základni v Prešove hravý a náučný program. Posádkový deň detí otvorili úvodným slovom veliteľ 2. mechanizovanej brigády a zároveň posádky Prešov, generál Ing. Martin Stoklasa a veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Ing. Róbert Tóth. Po úvodnom slove sa už všetky oči upriamili na vrtuľník Mi-17, ktorý dynamickým preletom pozdravil davy návštevníkov aby potom nabral potrebnú výšku na vykonanie vzdušného výsadku, ktorý bol v podaní roty hĺbkového prieskumu práporu ISTAR. Návštevníkov tiež zaujali letové ukážky pilotov z Heli Company na … celý článok

MDD v „Slnečnom dome“

Nuž a aký by bol MDD, ak aby sme pre naše deti nepripravili na tento deň zaujímavý program? Dohodli sme sa na športových súťažiach. Každý najprv súťažil jednotlivo a neskôr vo dvojiciach. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po absolvovaní disciplín ako odmenu vedúca zariadenia Mgr. Antolová odovzdala každému účastníkovi súťaže … celý článok

Stretnutie s princeznou

Na Medzinárodný deň detí pripravilo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou prekvapenie pre svojich „malých“ návštevníkov. Aj naši zvedaví prijímatelia sociálnych služieb sa samozrejme vybrali do múzea pozrieť. Boli milo prekvapení, pretože ich sprevádzala princezná. Všetci sa tešili a každý sa s ňou … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)