„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Darujte nášmu Občianskemu združeniu Vánok 2%

Aj tento rok nás opäť môžete podporiť a darovať pre naše Občianske združenie VÁNOK dve percentá z Vami už zaplatenej dane. Občianske združenie Vánok, je združenie určené na pomoc pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Centra sociálnych služieb “Slnečný dom”. … celý článok

a20
a18
a17
a15
a12
a01
a13
a10
a08
a19
a16
a06
a14
a11
a03
a09
a07
a05
a04
a02

Vianočná besiedka

Tradične pred najkrajšími sviatkami v roku si naši prijímatelia pripravujú kultúrny program, učia sa básničky a pesničky na vianočnú besiedku, na ktorú si pozývajú rodičov, starých rodičov. Tento rok sa vianočná besiedka konala 18. 12. 2018. Všetci sa od rána tešili, ako budú vystupovať, ako potešia svojich blízkych. O 13:00 hod. sa besiedka začala slávnostným príhovorom vedúcej Mgr. Viery Antolovej. Potom vystúpili … celý článok

Mikuláš

Ani dnes na deň svätého Mikuláša na nás Mikuláš nezabudol a zavítal medzi nás, aby odovzdal našim prijímateľom darčeky. Prišli s ním aj dvaja anjelikovia a čert, v Mikulášovi všetci spoločne zaspievali koledu a potom každý zvlášť mal nejakú básničku keď si šiel pre darček. Darčeky dostali aj … celý článok

Mikuláš v DSS v Prešove

Vianočné očakávanie nám zahajuje prvá horiaca sviečka na  adventnom kalendári a príchod Mikuláša.
Tohto roku k nám do domova sociálnych služieb zavítal  Mikuláš so svojim milým sprievodom 5. 12. Privítali sme ho vianočným programom pretkaným vinšami, koledami a piesňami. Mikuláš to ocenil milým slovom a sladkou odmenou. Strach a neistota sa razom zmenili na veľkú radosť a aj tí menej odvážni opatrne … celý článok

Vianočné výstavné trhy

Prijímatelia soc. služieb v rámci rozvoja svojich pracovných zručností vykonávajú krásne výrobky, ktoré odprezentovali 04. 12. 2018 na „Prešovských vianočných trhoch“, ktoré boli organizované na Hlavnej ulici v Prešove.
My sme vystavovali rôzne vianočné ozdoby, ikebany, ale aj tkané koberce, vankúše, hodvábne šatky, aj  drevené výrobky zdobené servítkovou technikou- decupage.
Ľudia sa zaujímali o aktivity prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení,  obdivovali … celý článok

Vyrezávanie tekvíc a zdobenie

Keďže rodičia prijímateľov do zariadenia priniesli úrodu zeleniny, ovocia, naši prijímatelia s ergo-terapeutkami si na dnes pripravili aktivitu tvorivej zručnosti a vyrezávali z tekvíc rôzne postavičky. Maľovali, zdobili rôznymi materiálmi. Veľmi sa im táto činnosť, kde môžu zapojiť svoju fantáziu páčila a tešili sa z toho. … celý článok

Klaun

V našom zariadení máme vždy veselo. Dnes sme privítali Dr. Klauna, ktorého činnosť podporuje Trenčianska nadácia.
Hneď pri vstupe do miestnosti vyčaril všetkým úsmev svojim pestrofarebným oblečením a maličkou gitarou, na ktorej hral a pri tom spieval veselú pesničku.  Prijímatelia ho privítali veľkým potleskom. Pred očami im zrazu … celý článok

Deň otvorených dverí v KS Prešov

Dňa 23.10.2018 sa v Krízovom stredisku v Prešove konal „Deň otvorených dverí“. Cieľom tohto podujatia bolo sprístupniť a priblížiť verejnosti život klientov v zariadení.
Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program v podobe hudobno-tanečných vystúpení našich detičiek a tvorivých dielní, v ktorých prezentovali svoje výrobky naši zamestnanci a deti. Súčasťou programu bola obhliadka priestorov s podaním základných … celý článok

Deň otvorených dverí v DSS Prešov

V deň Prešovského samosprávneho kraja sa v roku 2018 otvorili dvere pre verejnosť aj v zariadeniach sociálnych služieb.
V Domove sociálnych služieb v Prešove bol pripravený program  v podobe vystúpenia prijímateľov sociálnych služieb, po ktorom nasledovala beseda a kvíz o Prešovskom samosprávnom kraji. Všetci návštevníci si mohli prezrieť priestory zariadenia a zároveň sme im priblížili  aktivity prijímateľov sociálnych služieb. Na záver bola pripravená ukážka … celý článok

Deň otvorených dverí

Dňa 23.10.2018 sa na pracovisku CSS „Slnečný dom“ v DSS a ZPB v Hanušovciach nad Topľou konal „Deň Prešovského samosprávneho kraja“. Slávnostné otvorenie so začiatkom o 10,00 hod. mala vedúca zariadenia pani Mgr. Viera Antolová, ktorá privítala hostí, oboznámila ich so zariadením a službách, ktoré sa v ňom poskytujú.
Nasledoval kultúrny program s témou „Október – mesiac úcty k starším“. Prijímatelia si prichystali pre svoje mamy, staré mamy a ostatných  návštevníkov kultúrny program v podobe básní a piesní. Každý návštevník dostal od prijímateľov ozdobené srdiečko. Následne … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)