„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Dni aktívneho dobrovoľníctva v Domove sociálnych služieb, Važecká

V roku 2017 sa do „Dni dobrovoľníctva“ zapojilo 28 organizácií z Prešovského kraja. Tento desiaty ročník sa niesol v duchu hľadania odpovede na otázku: Dobro došlo? a dobro skutočne došlo. 29. 9. 2017 sa do dni dobrovoľníctva v Domove sociálnych služieb, Važecká zapojilo dvanásť účastníkov z toho piati dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri výrobe terapeutickej pomôcky, maľovaní záhradného nábytku, sadení rastlín a pri celkovej … celý článok

Deň dobrovoľníctva – kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia

Naše zariadenie sa dňa 22.09.2017 zapojilo do Dňa aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. Pre dobrovoľníkov sme pripravili rôzne aktivity pod názvom ,,Kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia“. V tomto roku sa zapojilo osem dobrovoľníkov – rodičia prijímateľov zariadenia DSS v Hanušovciach nad Topľou, ďalej prišla pomôcť pani susedka a absolventka štúdia Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Pomohli prijímateľom sociálnych služieb vytvoriť srdce s ich fotiek, prispeli novým … celý článok

Beseda o lesných zvieratách

Na tento deň si prijímatelia domova sociálnych služieb aj zariadenia podporovaného bývania pripravili besedu o lesných zvieratkách a o poľovníkoch. Sociálna pracovníčka priniesla poľovnícky oblek. Samozrejme, že všetci si ho hneď chceli vyskúšať. Obliekali sa a fotili, to bolo ale radosti. Rozprávali sme sa, aké lesné zvieratká poznajú. Vymenovali, ktoré žijú v lese, čím sa živia, kto sa o ne stará v zime. Dozvedeli sme sa, čo robí poľovník, že to nie je len o strieľaní, ale aj o starostlivosti o zvieratká v zime, kedy majú nedostatok potravy. Neskôr si všetci … celý článok

Canisterapia

           Canisterapia je terapia pomocou psov.  Je to terapia,  pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pre prijímateľov sociálnych služieb je zdrojom nových podnetov, spestrením života, odvádza pozornosť od vlastných problémov, vychováva k zodpovednosti a k empatii. Terapeutický psík pomáha zmierňovať agresivitu, zlepšuje spoločenské správanie, znižuje pocit osamelosti a uzavretosti.
Aj naše zariadenie navštevujú terapeutické psy s pani terapeutkou Jankou, ktorá nás dňa 14.9.2017 pozvala k sebe domov, aby nám tak umožnila kontakt so … celý článok

Hanušovský jarmok – 26.ročník

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 1. a 2. septembra. Na jubilejnom 26. ročníku bolo približne 60 stánkov. Prijímatelia zariadenia podporovaného bývania sa vybrali na potulky jarmokom. Zastavili sa takmer pri každom stánku. „ nakúpili si retiazky a náramky. V podvečer prijímatelia ZPB navštívili jarmok opäť. Mesto Hanušovce nad Topľou spolu s mestským kultúrnym strediskom mesta pripravilo program pre občanov. V piatok 1. septembra o 17:00 hod. bolo vystúpenie FS Vargovčanik, Vargovčanček a Vargovčan a o 18:00 hod. vystúpila hudobná … celý článok

Športová olympiáda

     „Hurá, ide sa športovať.“

S takýmto športovým nasadením sme sa dňa 28.8.2017 s našími prijímateľmi zúčastnili 2. ročníka „ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY“, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Areál „Bowling pri trati“ v Prešove sa zmenil na športovisko, ktoré privítalo prijímateľov soc. služieb z rôznych zariadení. Stretli sa tu športovci, ktorí si zmerali sily v rôznych disciplínach.
Olympiádu otvorila príhovorom vedúca oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb Ing. Tatiana Pavľučuková. Všetkým popriala … celý článok

„Opekačka“ s kamarátmi

Počas prázdnin sme za pekného počasia mali opekačku s malými „kámošmi“ z Krízového strediska z Prešova, ktoré tiež patrí pod Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Naši kamaráti cestovali vlakom, my sme ich čakali pred Vlastivedným múzeom a spolu sa išli poobzerať po múzeu, a po archeoparku. Boli prekvapení, koľko výstavných exponátov máme v tomto miestnom múzeu. Po prehliadke sme sa všetci spolu presunuli na dvor do nášho zariadenia, kde sme si opekali klobásky i slaninku. Deti sa veselo … celý článok

Furmanské preteky

Tradícia furmanských pretekov v Čiernom nad Topľou pochádza z čias Veľkomoravskej vlastne Veľkoslovenskej a nebojme sa konečne nahlas povedať, že Veľkozemplínskej ríše, kedy rozvíjajúci sa medzinárodný obchod s Bystranskou Ščevicou spôsobil významný nárast počtu poskytovateľov dopravných a špeditérskych, v tom čase furmanských, služieb v Čiernom nad Topľou a okolí. Kráľ Svätopluk založil tieto preteky za účelom … celý článok

Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnych služieb na Domaši

Posledný júnový týždeň strávili prijímatelia Domova sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove, na týždennom rekreačnom pobyte v oblasti Domaša.  Na tento výlet sa už  všetci veľmi tešili a spoločne pripravovali program a  balili potrebné veci.  23. 06. nastal očakávaný deň. Rozpaky z rozlúčky s rodičmi rýchlo vystriedala radosť z cesty a túžba po nových zážitkoch.
Program pobytu bol zameraný na … celý článok

Energetický deň

Dlho prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nášho zariadenia rozmýšľali, čo budú robiť, čo si prichystajú tento rok na Energetický deň. Keďže zamestnankyne v našom „Slnečnom dome“ sú kreatívne, zmysleli si, že si tento rok nielen urobíme besedu, ale skrášlime si dvor. V úvode zamestnanci  prijímateľom rozprávali o separácií odpadu, čo triedime, ako,  rozprávali im o význame a dôležitosti takéhoto triedenia pre nás, pre prírodu, pre spoločnosť. Následne sa všetci pustili do práce a vytvorili si zo starých … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)