„Mám dve ruky: jednu, aby som stisol dlaň tých, s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“       Guyau

Zatváranie brány v Archeoparku

Aj keď príroda už nezvratne ukazuje svoju jesennú tvár, Archeopark Živá archeológia bol ešte stále otvorený pre návštevníkov. Jeho bránu symbolicky zatvorili 20.10.2017 v predvečer Medzinárodného dňa archeológie. Tradične nemohli v Archeoparku chýbať prijímatelia zariadenia podporovaného bývania a tentokrát aj prijímatelia nášho domova sociálnych služieb. Spoločne zažili vzrušujúce doobedie v živom archeologickom múzeu v prírode. Pri bráne do archeoparku nás privítal umelecký historik Ing. Samuel Bruss. Potom sme si mohli … celý článok

Deň úcty k starším

Tento rok sme pozvali rodičov a starých rodičov na malé posedenie v priestoroch domova sociálnych služieb ku Dňu úcty k starším. Najprv Mgr. Antolová privítala hostí a po úvodných slovách nasledoval kultúrny program, ktorý nacvičili prijímatelia sociálnych služieb spoločne s ergoterapeutkami. Predniesli básničky a zaspievali dojímavú pesničku. Program ukončili tancom, spoločnou choreografiou na modernú pesničku.  Každý hosť bol … celý článok

Prechádzka, spoznávanie okolia

Klienti zariadenia podporovaného bývania majú radi prechádzky po okolí, preto i v tento deň sa vybrali na prechádzku do neďalekého lesa za obcou Petrovce. Les bol krásne sfarbený, lístie padalo, tak naši prijímatelia pekne zrelaxovali a popritom nazberali huby. Nezabudli ani na prijímateľov domova sociálnych služieb, ktorým priniesli farebné lístie, gaštany, žalude, aby si vytvorili kreatívnu … celý článok

Ovocie a zelenina

Každoročne v čase zberu ovocia a zeleniny si naši prijímatelia robia výstavku z produktov, ktoré dopestovali rodičia a čo sa urodilo v daný rok. Každý si priniesol ovocie a zeleninu, z ktorej chcel niečo vytvoriť (nejakú postavičku, dokresliť,…). Ovocie a zeleninu ozdobovali podľa vlastnej fantázie. Neskôr ich rôznymi technikami stvárnili napr. maľovali na vopred vytlačené predlohy, „pečiatkovali“ výkresy s pomocou prekrojenej hrušky alebo jablká, ktoré natreli farbou a otláčali na … celý článok

Dni aktívneho dobrovoľníctva v Domove sociálnych služieb, Važecká

V roku 2017 sa do „Dni dobrovoľníctva“ zapojilo 28 organizácií z Prešovského kraja. Tento desiaty ročník sa niesol v duchu hľadania odpovede na otázku: Dobro došlo? a dobro skutočne došlo. 29. 9. 2017 sa do dni dobrovoľníctva v Domove sociálnych služieb, Važecká zapojilo dvanásť účastníkov z toho piati dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri výrobe terapeutickej pomôcky, maľovaní záhradného nábytku, sadení rastlín a pri celkovej … celý článok

Deň dobrovoľníctva – kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia

Naše zariadenie sa dňa 22.09.2017 zapojilo do Dňa aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. Pre dobrovoľníkov sme pripravili rôzne aktivity pod názvom ,,Kreatívne skrášľovanie interiéru a exteriéru zariadenia“. V tomto roku sa zapojilo osem dobrovoľníkov – rodičia prijímateľov zariadenia DSS v Hanušovciach nad Topľou, ďalej prišla pomôcť pani susedka a absolventka štúdia Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Pomohli prijímateľom sociálnych služieb vytvoriť srdce s ich fotiek, prispeli novým … celý článok

Beseda o lesných zvieratách

Na tento deň si prijímatelia domova sociálnych služieb aj zariadenia podporovaného bývania pripravili besedu o lesných zvieratkách a o poľovníkoch. Sociálna pracovníčka priniesla poľovnícky oblek. Samozrejme, že všetci si ho hneď chceli vyskúšať. Obliekali sa a fotili, to bolo ale radosti. Rozprávali sme sa, aké lesné zvieratká poznajú. Vymenovali, ktoré žijú v lese, čím sa živia, kto sa o ne stará v zime. Dozvedeli sme sa, čo robí poľovník, že to nie je len o strieľaní, ale aj o starostlivosti o zvieratká v zime, kedy majú nedostatok potravy. Neskôr si všetci … celý článok

Canisterapia

           Canisterapia je terapia pomocou psov.  Je to terapia,  pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pre prijímateľov sociálnych služieb je zdrojom nových podnetov, spestrením života, odvádza pozornosť od vlastných problémov, vychováva k zodpovednosti a k empatii. Terapeutický psík pomáha zmierňovať agresivitu, zlepšuje spoločenské správanie, znižuje pocit osamelosti a uzavretosti.
Aj naše zariadenie navštevujú terapeutické psy s pani terapeutkou Jankou, ktorá nás dňa 14.9.2017 pozvala k sebe domov, aby nám tak umožnila kontakt so … celý článok

Hanušovský jarmok – 26.ročník

Začiatkom septembra sa koná v Hanušovciach nad Topľou tradičný jarmok. Tento rok to vyšlo na 1. a 2. septembra. Na jubilejnom 26. ročníku bolo približne 60 stánkov. Prijímatelia zariadenia podporovaného bývania sa vybrali na potulky jarmokom. Zastavili sa takmer pri každom stánku. „ nakúpili si retiazky a náramky. V podvečer prijímatelia ZPB navštívili jarmok opäť. Mesto Hanušovce nad Topľou spolu s mestským kultúrnym strediskom mesta pripravilo program pre občanov. V piatok 1. septembra o 17:00 hod. bolo vystúpenie FS Vargovčanik, Vargovčanček a Vargovčan a o 18:00 hod. vystúpila hudobná … celý článok

Športová olympiáda

     „Hurá, ide sa športovať.“

S takýmto športovým nasadením sme sa dňa 28.8.2017 s našími prijímateľmi zúčastnili 2. ročníka „ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY“, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Areál „Bowling pri trati“ v Prešove sa zmenil na športovisko, ktoré privítalo prijímateľov soc. služieb z rôznych zariadení. Stretli sa tu športovci, ktorí si zmerali sily v rôznych disciplínach.
Olympiádu otvorila príhovorom vedúca oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb Ing. Tatiana Pavľučuková. Všetkým popriala … celý článok

Optimálna šírka rozlíšenia monitora 1250px a viac (minimálne však 1024px)